25Януари2020

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Свободни места

СВОБОДНИ МЕСТА КЪМ 20.12.2019 г.

Заявления се приемат от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч.  до 16:00 ч. в канцеларията на училището - стая 209. Приетите ученици и родителите им ще бъдат уведомени от администрацията на училището персонално.  

 

Учебна 2019/2020  Чужд език Брой свободни места
ФЕ 2
РЕ 1
НЕ 3
ФЕ 2
НЕ 8
ФЕ 6
АЕ 1
НЕ 1
ФЕ 7
РЕ 1
АЕ 1
АЕ 1
НЕ 8
ФЕ 6
РЕ 1
10г РЕ 2
11б НЕ 3
11в ИЕ 4
11г ФЕ 5
11д РЕ 2
12б НЕ 2
12г ФЕ 8

 

АЕ - английски език, НЕ - немски език; ИЕ - испански език, ФЕ - френски език, РЕ - руски език

Условия и ред за заемане на свободни места в СУ за европейски езици