20Май2019

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Свободни места

СВОБОДНИ МЕСТА КЪМ 07.05.2019 г.

Заявления се приемат от 9:00 ч. до 16:00 ч. в канцеларията на училището - стая 209. Приетите ученици и родителите им ще бъдат уведомени от администрацията на училището персонално. 

Клас/паралелка
за 2018/19

Чужд език

Брой
свободни места

 
 
АЕ 1  

НЕ

5

 

ФЕ

3

 
ФЕ 1  

АЕ

2

 

НЕ

3

 

ФЕ

1

 

РЕ

1

 

АЕ

1

 

НЕ

3

 

ФЕ

2

 

РЕ

3

 

НЕ

4

 

ФЕ

7

 

РЕ

2

 

НЕ

6

 

ФЕ

5

 

РЕ

1

 

НЕ

7

 

ФЕ

7

 

РЕ

5

 

РЕ

1

 

10б

НЕ

3

 

10в

ИЕ

4

 

10г

ФЕ

5

 

10д

РЕ

1

 

11б

НЕ

3

 

11г

ФЕ

7

 

12а

АЕ

1

 

12б

НЕ

1

 

12в

ИЕ

1

 

АЕ - английски език, НЕ - немски език; ИЕ - испански език, ФЕ - френски език, РЕ - руски език

Условия и ред за заемане на свободни места в СУ за европейски езици