23Септември2018

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Свободни места

СВОБОДНИ МЕСТА КЪМ 19.09.2018 г.

Заявления се приемат от 9:00 ч. до 16:00 ч. в канцеларията на училището - стая 209. Приетите ученици и родителите им ще бъдат уведомени от администрацията на училището персонално.

 

Клас/паралелка
за 2018/19
Чужд език Брой
свободни места
НЕ 4
ФЕ 4
РЕ 1
АЕ 1
АЕ 1
ФЕ 1
АЕ 1
НЕ 1
ФЕ 1
НЕ 8
ФЕ 7
АЕ 1
АЕ 1
НЕ 3
ФЕ 5
РЕ 1
НЕ 7
ФЕ 7
РЕ 4
РЕ 1
10б НЕ 2
10в ИЕ 4
10г ФЕ 5
10д РЕ 1
11б НЕ 1
11в ИЕ 1
11г ФЕ 6
12а АЕ 1
12б НЕ 1
12в ИЕ 1

АЕ - английски език, НЕ - немски език; ИЕ - испански език, ФЕ - френски език, РЕ - руски език

 

Условия и ред за заемане на свободни места в СУ за европейски езици