26Май2018

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Свободни места

СВОБОДНИ МЕСТА КЪМ 25.04.2018 г.

Заявления ще се приемат от 9:00 ч. до 16:00 ч. в канцеларията на училището - стая 209. Приетите ученици и родителите им ще бъдат уведомени от администрацията на училището персонално.

 

Клас/паранелка през 2017/18

Чужд език

Брой свободни места

руски език

2

немски език

3

френски език

1

немски език

6

френски език

5

руски език

2

немски език

6

френски език

7

руски език

4

немски език

2

френски език

1

руски език

2

немски език 1

немски език

2

испански език

4

френски език

5

руски език

1

10б

немски език

1

10г

френски език

6

11а

английски език

1

11б

немски език

1

11в

испански език

1

12в испански език

1

12г

френски език

3

12д+е

английски език

7

 

Условия и ред за заемане на свободни места в СУ за европейски езици