28Юли2017

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Свободни места

Свободните места към 30 юни, 31 юли, 31 август, ще се публикуват поетапно

СВОБОДНИ МЕСТА КЪМ 30.06.2017 г.

Заявления ще се приемат от 3 юли до 21 юли, от 9:00 ч. до 16:00 ч. в канцеларията на училището - стая 209. Разглеждане на заявленията - от 24 юли до 28 юли. Приетите ученици и родителите им ще бъдат уведомени от администрацията на училището персонално .

 

Клас/паранелка през 2017/18 Език Брой свободни места
АЕ 1
НЕ 2
ФЕ 2
РЕ 4
АЕ 2
НЕ 2
ФЕ 1
АЕ 4
АЕ 3
НЕ 3
ФЕ 5
РЕ 1
НЕ 6
ФЕ 6
РЕ 5
НЕ 1
ФЕ 1
РЕ 3
НЕ 2
ИЕ 3
ФЕ 5
РЕ 1
10а АЕ 2
10б НЕ 1
10г ФЕ 4
11б НЕ 1
11в ИЕ 2
12г ФЕ 3
12д АЕ 1
12е АЕ 6

 

 

Условия и ред за заемане на свободни места в СУ за европейски езици