15Юли2019

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Свободни места

СВОБОДНИ МЕСТА КЪМ 08.07.2019 г.

Заявления се приемат от 9:00 ч. до 16:00 ч. в канцеларията на училището - стая 209. Приетите ученици и родителите им ще бъдат уведомени от администрацията на училището персонално.  

График за заемане на свободни места през месеците юни-септември

 

Учебна 2019/2021 Чужд език Брой свободни места
АЕ 3
АЕ 2
НЕ 7
ФЕ 5
РЕ 2
ФЕ 1
НЕ 3
ФЕ 2
НЕ 8
ФЕ 6
РЕ 2
НЕ 3
ФЕ 7
РЕ 2
АЕ 1
НЕ 7
ФЕ 4
РЕ 1
10г РЕ 1
11б НЕ 3
11в ИЕ 7
11г ФЕ 5
11д РЕ 2
12б НЕ 2
12г ФЕ 7

 

АЕ - английски език, НЕ - немски език; ИЕ - испански език, ФЕ - френски език, РЕ - руски език

Условия и ред за заемане на свободни места в СУ за европейски езици