23Септември2017

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Свободни места

СВОБОДНИ МЕСТА КЪМ 19.09.2017 г.

Заявления ще се приемат от 9:00 ч. до 16:00 ч. в канцеларията на училището - стая 209. Приетите ученици и родителите им ще бъдат уведомени от администрацията на училището персонално.

 

Клас/паранелка през 2017/18 Език Брой свободни места
ФЕ 1
РЕ 1
НЕ 1
РЕ 2
НЕ 3
ФЕ 5
РЕ 1
НЕ 7
ФЕ 6
РЕ 4
НЕ 1
ФЕ 1
РЕ 2
РЕ 1
НЕ 2
ИЕ 3
ФЕ 6
РЕ 1
10а АЕ 2
10б НЕ 1
10г ФЕ 5
11а АЕ 1
11б НЕ 1
11в ИЕ 2
12г ФЕ 3
12д АЕ 1
12е АЕ 6

 

Условия и ред за заемане на свободни места в СУ за европейски езици