15Юли2019

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Ученически конкурс – есе “Химията и хората”

Покана и формуляр за участие в Ученически конкурс – есе “Химията и хората”

Темa за есето: „Химия, Екология, Устойчиво развитие”

 Условия на конкурса:
1. В конкурса могат да участват ученици от гимназиален курс на всички училища в България. Допускат се само индивидуални участници. Регистрацията за участие става с попълване на регистрационен формуляр.
2. Изисквания за оформяне на есето: Обемът на есето трябва да бъде до 3 страници (Page Size - А4, Page Setup - Top: 25 mm, Bottom: 25 mm, Left: 30, Right: 25 mm;  Font -Times New Roman, Size - 12; Word 97-2003,  Line Spacing1,5; Изображения - TIFF или JPG формат, минимална резолюция 300 dpi).
3. Есето и регистрационния формуляр се изпращат по електронен път или в писмо на посочените адреси за контакт.
4. Важни срокове: 2 май - регистрация и есе, 16 май - обявяване на резултати на сайта на ХТМУ, 22 май – награждаване на участниците в конкурса
5. Всички участници ще получат сертификати.
6. Авторите на класираните на първите три места есета от конкурса ще получат награди ( IT техника) и ще бъдат представени на тържествения акт за връчване на дипломите на магистрите от випуск 2013, 22 май 2013 г., зала “проф. д-р Асен Златаров”, ХТМУ сгр. А, бул.”Климент Охридски” 8, София.


За контакти:                                  
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
Отдел „Връзки с обществеността” - сграда А, етаж 2, стая 203, 205, 227
София, 1756     бул.”Кл. Охридски” 8
тел. (02) 81 63 110;   81 63 135
e-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.   Дата на публикацията: 11 Март 2013 Автор: АдминПД