18Март2019

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
  Във връзка със запитвания до РУО Русе, свързани с подаването на заявления за участие в класиране в приема на…

Прочети още...

  Тържествената церемония за връчване на дипломите за завършено средно образование на Випуск 2017 на Средно училище за европейски езици…

Прочети още...

  1. Заявление за записване до директора на училището (получава се от комисията по записването); 2. Оригинал на Удостоверение за…

Прочети още...

  Презентация за прием на ученици  в 9 клас за учебната 2017/2018 г. за средните училища и професионални гимназии на…

Прочети още...

ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА    Преди започване на държавния зрелостен изпит зрелостникът: Влиза в изпитната зала с документ за самоличност (лична…

Прочети още...

  Във връзка с изпълнение на заповед РД 09-1362/14.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за определяне на графика…

Прочети още...

Как да разговаряме с децата на сексуални теми Анализ здравосл.съст.деца и ученици 2015-2016

Прочети още...


Страница 5 от 42