20Май2019

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Указание на Министерство на здравеопазването във връзка с издаване на медицински бележки на ученици

 

Уважаеми родители,

Обръщаме внимание, че когато се наложи вземане на медицинска бележка за оправдаване на отсъствия, заради заболяване на ученик, същата следва да отговаря на образеца, утвърден от Министерство на здравеопазването. В документа е добавен уникален идентификационен номер (УИН) на лекаря , извършил прегледа.

Погледнете на място при прегледа и издаването на документа на детето Ви за този задължителен реквизит, за да не връщат училищните фелдшери некоректни медицински бележки.Прочетено 3693 пъти Последно променена на 04 Октомври 2017
Публикувана в Важни съобщения
Сваляне на прикачените файлове:
Дата на публикацията: 04 Октомври 2017 Автор: АдминПД