21Юни2018

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
И тази учебна година завършва успешно с награда на СБУ за учителите от СУ за европейски езици Водеща

И тази учебна година завършва успешно с награда на СБУ за учителите от СУ за европейски езици

 

И тази учебна година завършва успешно с награда на СБУ за учителите от СУ за европейски езици

Завърши Четвъртият международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците - 2017” на тема „Развиваща и подкрепяща образователна среда – творчество, успеваемост, духовност“

Организатори са Синдикатътна българските учители,съвместно с Фондация „Устойчиво развитие за България” и Санаторно-оздравителенкомплекс (СОК) „Камчия”, с подкрепата на Министерството на образованието и науката. Учители и ученици от СУ за европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ”, гр. Русе  отново се представиха достойно. Те взеха участие в конкурса с проект, съчетаващ любовта към родината с любовта към науката. Това е тяхното второ участие в конкурса. В Първия международен конкурс спечелиха Специалната награда на Председателя на СБУ. Сега с Грамотаза личен принос в утвърждаването на Международния конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците”са удостоени - Анка Иванова Билчева и Стефка Георгиева, старши учители в СУ за европейски езици.Дата на публикацията: 28 Юни 2017 Автор: АдминПД

Галерия със снимки