30Май2020

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Чрез споделяне на добра практика в СУ за европейски езици се проведе открит урок по география и икономика Водеща

Чрез споделяне на добра практика в СУ за европейски езици се проведе открит урок по география и икономика

 

В изпълнение на т. 10.4 Методическа подкрепа за учителите по география и икономика при въвеждането на новите учебни програми в X клас чрез споделяне на добра практика от Плана за дейността на РУО-Русе за учебната 2019/2020 година, на 03.12.2019 г. в СУ за европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ” – гр. Русе беше реализирана методическа подкрепа за учители по география и икономика, преподаващи в X клас.

Подкрепата включваше: наблюдение на добра практика – урок по география и икономика в X клас на тема: „Рило-Родопска област. Пирин и долината на р. Места” при г-жа Татяна Стефанова, обсъждане на наблюдаваната методична единица и представяне на акценти от обучението по география и икономика в X клас.Дата на публикацията: 04 Декември 2019 Автор: АдминПД

Галерия със снимки

 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици