18Септември2019

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Управителен съвет на училищното настоятелство

 


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ, СКЪПИ ДЕЦА,

От 09.10.2014 г. Училищното настоятелство на СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ – Русе има нов Управителен съвет, избран на Общо събрание на членовете на Настоятелството.

Обръщаме се към Вас за първи път, затова нека се представим:

адв. Биляна Симеонова – Председател на Управителния съвет – юрист, практикуващ адвокат, вписан в Адвокатска колегия – Русе, магистър по финанси, електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Пламена Гагова – член на Управителния съвет – Управител на дружество в частния сектор, електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Мая Мицова – член на Управителния съвет – преводач, преподавател по английски език, електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Цветанка Ангелова – член на Управителния съвет – историк и икономист, електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

адв. Пенчо Милков – член на Управителния съвет – юрист, практикуващ адвокат, вписан в Адвокатска колегия – Русе, доктор по право, електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Мили деца, бихме искали да сме ваш доверен и надежден помощник, на когото можете да разчитате. Училищното настоятелството си поставя за цел да подпомага учениците там, където Училището би имало нужда от съдействие. Ще се радваме да се обръщате към нас за подкрепа на ваши идеи и проекти, като ние ще търсим начини да ви помогнем.

Скъпи родители, Настоятелството е партньор едновременно на училището и неговите служители и учители, така и на учениците и техните родители. Училищното настоятелството е сдружение с нестопанска цел, с общественополезна дейност, но всъщност то представлява форма на организация на всички активни родители, желаещи да съдействат за подобряване на средата и условията, в които децата ни учат и се развиват. Така ние – членовете на Управителния съвет – сме една малка част от всички родители, приели отговорността да са членове на Училищното настоятелство, да отделят време и енергия за доброто на цялото училище и неговите ученици. Желанието ни е да се разшири членският състав на нашето настоятелство, като в него се включат повече родители, готови да се ангажират по-активно с дейността ни.

Уважаеми учители, Училищното настоятелство на СОУЕЕ е регистрирано през 1998 г. и има дълга и богата история. Много са хората, взели дейно участие в работата му. Настоящият Управителен съвет си поставя за задача да бъде също ефективен помощник на училището. Същевременно целта ни е да се увеличат насоките и мащабите на оказваната от Настоятелството помощ. Ще се обръщаме към училищното ръководство по поставяните от учениците и родителите въпроси, като желаем да бъдем Ваш достоен партньор, както и за да се информираме с какво членовете на Настоятелството могат да бъдат в помощ на училището.

Управителният съвет на Настоятелството провежда редовни ежемесечни заседания, както и когато е необходимо, извънредни срещи във връзка със своевременното решаване на поставени въпроси. На интернет страницата на училището ще бъде достъпна информация за дейността ни, която да направи работата на Настоятелството прозрачна за всички.


Управителен съвет на училищното настоятелство при СОУ за европейски езици