04Декември2020

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Профил на купувача

Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2020/2021 година


Вътрешни правила за планиране и организация на провеждането на процедурите и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки

Вътрешни правила за планиране и организация на провеждането на процедурите и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки, както и за реда за поддържането на Профила на купувача на СОУЕЕ - от 01.10.2014

 

 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици