29Юни2017

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Учебници

Учебниците за учениците от първи до седми клас се получават безплатно от училището в началото на учебната година.

Препоръчително е преди закупуване учебниците по чужди езици да се изчакат указанията на учителите в началото на учебната година.

Пълен списък на учебниците за учебната 2016/2017 г. в СУ за европейски езици.