18Септември2019

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Седмично разписание

Първи срок 2019/2020

(Очаквайте скоро. За актуално седмично разписание следете електронния дневник)

 Първи клас

Втори клас

Трети клас

Четвърти клас

Пети клас

Шести клас

Седми клас

Осми клас

Девети клас

Десети клас

Единадесети клас

 Дванадесети клас