16Юли2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Осми клас - чуждоезиков профил

Всичко за приема в сайт на Регионално управление на образованието - Русе

Прием в VIII клас на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

Често задавани въпроси за прием в СУЕЕ след основно образование

 


Профил в СУ за европейски езици: Чужди езици

Паралелки за прием 2024/2025:

 1. Първи чужд - английски език, втори чужд - немски език - 1 паралелка;
 2. Първи чужд - немски/руски език, втори чужд - английски език - 1 двуезична паралелка;
 3. Първи чужд - испански/френски език, втори чужд - английски език  - 1 двуезична паралелка.

Балообразуване за прием след завършено основно образование:

 • утроените точки от национално външно оценяване по български език и литература (макс. 3x100 точки);
 • точките от национално външно оценяване по математика (макс. 1x100 точки);
 • превърната в точки оценка* от VII клас по български език и литература от свидетелството за завършено основно образование (за отл. 6 - 50 точки);
 • превърната в точки оценка* от VII клас по математика от свидетелството за завършено основно образование (за отл. 6 - 50 точки).

Максимален бал - 500
Класирането се извършва централизирано от Регионално управление на образованието.


*Скала за превръщане на оценките в точки, съгласно чл. 9, ал. 10 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците:

 • отличен 6 се приравнява на 50 точки;
 • много добър 5 се приравнява на 39 точки;
 • добър 4 се приравнява на 26 точки;
 • среден 3 се приравнява на 15 точки.

Кампания 2024/2025

Дейности по прием след завършено основно образование (VII клас):

Национално външно оценяване

Кандидатстване