10Август2022

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
  Уважаеми родители, Обръщаме внимание, че когато се наложи вземане на медицинска бележка за оправдаване на отсъствия, заради заболяване на…

Прочети още...

СУЕЕ обявява новоосвободени места за ученици към 02.10.17, както следва: 8а клас - английски език - 1 място Документи, които се подават…

Прочети още...

  На 5 септември от 18:00 ч в СУЕЕ ще се проведе родителска среща за учениците от І клас на…

Прочети още...

  През учебната 2017-2018 година влиза в сила нова учебна програма по български език и литература за 8. клас. В…

Прочети още...

  Публикуваните в сайта на училището учебници за 8 клас през учебната 2017/18г. се използват от учениците, които ще бъдат…

Прочети още...

  Считано от 1 май 2017 г., на основание чл. 17, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за…

Прочети още...

  Списък с лицензирани доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства Информация за същността на всеки един…

Прочети още...


Страница 9 от 48