04Декември2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
От 23.11.2020 г. се въвежда следният график на присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС): от 23.11…

Прочети още...

Организация и ред за влизане и излизане в училище

Прочети още...

Клас Класен ръководител Родителски срещи онлайн - след информация за началото от класния р-л на живо от 18:30 ч. 1а…

Прочети още...

Средно училище за европейски езици открива учебната година на 15 септември с тържествен ритуал в 9:00 ч. в двора на…

Прочети още...

  Максимален бал Минимален бал Английски език 452.75 356.50 Немски език 378.50 324.50 Испански език 438.00 337.00 Френски език 436.25…

Прочети още...

Заповед за определяне реда и условията за запознаване с оценената индивидуална работа на ученика от НВО в VII клас

Прочети още...


Страница 2 от 47

 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици