04Декември2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Родителски срещи за началото на учебната 20-21

Клас Класен ръководител Родителски срещи
онлайн - след информация за началото от класния р-л на живо от 18:30 ч.
Златка Костадинова Димитрова   8.9.2020
Елка Станчева Цонева   8.9.2020
Веселка Димитрова Петрова   8.9.2020
Йорданка Калинова Бодурова   8.9.2020
Стефка Йорданова Пенева 14.9.2020  
Милена Енчева Лазарова 14.9.2020  
Ирина Ангелова Иванова 14.9.2020  
Стефан Крумов Стефанов 14.9.2020  
Анета Русева Атанасова 14.9.2020  
Йорданка Йорданова Иванова   17.9.2020
Лилия Димитрова Иванова   17.9.2020
София Николаева Марешка   17.9.2020
Цветана Христова Иванова   17.9.2020
Борислава Делкова Тодорова   17.9.2020
Лора Александрова Кънчева 18.9.2020  
Румяна Иванова Филева   16.9.2020
Агнес Велкова Генова 18.9.2020  
Галя Маринова Градева 18.9.2020  
Виолина Георгиева Братованова 18.9.2020  
Даниела Димитрова Граматикова   15.9.2020
Даниел Венелинов Василев   15.9.2020
Ивелина Тодорова Петрова   15.9.2020
Албена Райчева Андреева   15.9.2020
Надя Трифонова Павлова   15.9.2020
Катя Димитрова Димитрова   23.9.2020
Боянка Димитрова Янкова   23.9.2020
Николинка Петкова Антонова   23.9.2020
Добромир Радославов Коцев   23.9.2020
Алла Матвеевна Димитрова   23.9.2020
Галина Стоянова Гиндянова   23.9.2020
Галя Милкова Ганева 14.9.2020  
Десислава Горанова Реданска 14.9.2020  
Севдалина Асенова Миланова   23.9.2020
Мая Людмилова Куртева   23.9.2020
Десислава Цветанова Бойчева   24.9.2020
Росица Володиева Гойчева   24.9.2020
Ирина Стефанова Николова   23.9.2020
Магдалена Георгиева Бешкова   23.9.2020
Силвия Тодорова Маринова   23.9.2020
Марияна Трифонова Янкова   23.9.2020
Татяна Методиева Кръстанова   23.9.2020
10а Анка Георгиева Георгиева   24.9.2020
10б Николай Георгиев Харакчийски   24.9.2020
10в Рада Тодорова Ковачева   24.9.2020
10г Мария Тодорова Накова   24.9.2020
11а Румена Петкова Господинова   24.9.2020
11б Елица Киркорова Кюлян   24.9.2020
11в Георги Христов Симеонов   24.9.2020
11г Веселка Стефанова Тодорова   24.9.2020
12а Владимир Панталеев Дачев   23.9.2020
12б Величка Йорданова Сидова   24.9.2020
12в Анка Иванова Билчева   24.9.2020
12г Розета Емилова Василева 23.9.2020  
12д Веселина Иванова Йосифова   24.9.2020

 Прочетено 2511 пъти
Публикувана в Важни съобщения
Дата на публикацията: 14 Септември 2020 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици