05Декември2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Обръщение на Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето по повод трагичния инцидент в двора на училище в Сливен Водеща

Обръщение на Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето по повод трагичния инцидент в двора на училище в Сливен

Обръщение

на Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето по повод трагичния инцидент в двора на училище в Сливен 

Ние, членовете на Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето, сме изключително притеснени от посегателството към наша съученичка в двора на Професионалната гимназия по икономика в град Сливен.

Ние искаме да живеем и растем в защитена, сигурна и спокойна среда. Затова не можем да приемем факта, че външни лица имат свободен достъп до нашите учебни заведения, а понякога и пряк контакт с нас. Това застрашава сигурността ни и нарушава правата ни.

Насилието е един от основните проблеми, с който се сблъскват децата в България, то се случва всеки ден – в семейството, в училището, на улицата. В някои случаи, когато се притесняваме да разкажем на някого за тормоз, на който сме подложени, то остава скрито, но винаги води до неблагоприятни последици. Насилието е предотвратимо и преодолимо, ако потърсим и получим навременна подкрепа.

Ние, членовете на Съвета на децата, призоваваме вас, нашите връстници, винаги да споделяте проблемите си - с родители си, с учителите, с училищния психолог, или на безплатната Национална телефонна линия за деца 116 111, където денонощно и анонимно може да потърсите помощ.

Обръщаме се към възрастните, от които зависи ние децата да живеем и растем в сигурна и безопасна среда – родители, общественост, институции.

Чуйте нашия глас!

Направете така, че България да не губи повече нито едно свое дете. Защото ние сме гаранцията за утрешния ден на България.

Нека растем щастливи в сигурна и безопасна среда!

Нека заедно запазим бъдещето на страната!

Фахредин Фаредин

Председател на

Съвета на децата към ДАЗДДата на публикацията: 10 Ноември 2015 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици