30Ноември2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Въглеродни детективи под мотото „Зелени алтернативи”

Тази година работата на детективите беше под мотото „Зелени алтернативи”.
Нашата цел е да популяризираме сред всички ученици от нашето училище мерки за намаляване на въглеродните емисии. Действията ни са насочени към начини за използване на рециклирани материали, слънчева енергия, намаляване замърсяването на въздуха, водата в река Дунав и почистване им.
Запознахме се с резултатите от измерванията на стационарните станции за чистотата на въздуха в различни райони на Русе. Разгледахме близкоразположената до училище станция „Възраждане”. Анализите показаха повишено съдържание на финни прахови частици и възникна въпросът-как в снежно време има прах във въздуха?
Детективите трябваше да разберат има ли разлика този компонент в различни части на града и коя е причината. Оказа се, че липсата на парно отопление и използването на отпадъчни материали замърсява въздуха в отделни квартали.
Каква е алтернативата? Проведохме дебати по въпроса и се оказа, че един от вариантите е електрическата енергия. Уредите за отопление трябва да са с голяма енергийна ефективност. В етапа на икономическа криза е добре да са от енергиен клас „А”. Те ще помогнат и  за намаляване на вредните емисии при добив на електроенергия. Обсъдихме и проблема с ядрената енергетика-опасностите за околната среда и може ли на този етап тя да отпадне като вариант за добив на електроенергия. Как да действаме при повишаване на радиационния фон?
Разгледахме в интернет как хората по света използват възобновяемите източници на енергия. Оказа се, че дори една пластмасова бутилка с вода може да излъчва светлина, благодарение на Слънцето. Обсъдихме възможностите за използване на слънчевата енергия при нашите условия-с малки инвестиции и с повече инвестиции.
Проучихме как учените предлагат да се изчиства въглеродния диоксид от атмосферата. Това засили интереса ни към проблема. Каква е ролята на въглеродния диоксид  за промяна на климата? От нашите близки, събрахме спомени за зимите и летата преди 50 години и всеки сподели в групата какво е научил. Разбрахме, че климата в Русе става остроконтинентален и се различава съществено от миналия век.
Проведохме разяснителна кампания за разделно събиране на отпадъците.
Ще изработим моливници, саксии  от  кутии-опаковки на различни продукти; цветя от пластмасови бутилки.
Ще участваме в кампанията „Да изчистим България”
Предстои да измерим енергийна ефективност на различните електрически уреди  на практическо занятие и да се запознаем с енергийния етикет на бялата техника.
Ще разгледаме въпроса за влиянието на транспорта върху здравето и околната среда.
Друг важен момент от нашата работа ще е да направим карта на пътя, изминат от някои храни до училищния бюфет и емисиите, отделени при пътешествието им.
Всички наши проучвания ще представим чрез постери, рисунки, презентации и предмети от рециклирани материали в дните, посветени на екологията -„Часът на Земята”, „Денят на Земята”, „Международен ден за опазване на околната среда”.Дата на публикацията: 05 Април 2012 Автор: Админ1

Галерия със снимки

 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици