05Декември2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Проекти на ученици от СОУ за европейски езици са допуснати до участие в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” Водеща

Проекти на ученици от СОУ за европейски езици са допуснати до участие в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

 

Два  проекта на ученици от СОУЕЕ са допуснати до участие в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта и Представителството на Европейската комисия в България. Тази година към партньорите на конкурса се присъедини и Министерството на околната среда и водите.

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 - 2020 г., приета с Решение № 538 на МС от 12.09.2013 г. и е продължение на традиционния ученически конкурс „Проектът на нашия клас за живот без тютюн”.

За първа година и при изключителен интерес участниците разработиха проектите си по две теми:  

„На MAX бъди БЕЗ тютюнопушене и алкохол ТИ!”

„На MAX бъди СЪС спорт и здравословно хранене ТИ!”

От СОУЕЕ:

Номинирани проекти първа възрастова група 1-4 клас

„Здравословно ний умеем, в нашият град Русе да живеем”– 3д клас, с ръководител Виолина Братанова                                                                                                         

Номинирани проекти трета възрастова група 9-12 клас

"Бъди разумен, живей здравословно"       10д клас, с ръководители Биляна Илиева,   Георги Симеонов

Успех на учениците и техните ръководители!

 Дата на публикацията: 12 Януари 2016 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици