04Декември2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
СОУ за европейски езици е домакин на среща между шест държави-участнички в междуучилищното партньорство по програма „Еразъм+“ Водеща

СОУ за европейски езици е домакин на среща между шест държави-участнички в междуучилищното партньорство по програма „Еразъм+“

 

По програма „Еразъм+“ с проект „Формиране на европейско гражданство с помощта на технологиите и медиите“, СОУ за европейски езици е домакин на среща между шест държави-участнички в междуучилищното партньорство: Норвегия, Румъния, Полша, Унгария, България и Испания .

Проектът има за цел да повиши технологичната и медийна грамотност на младите хора, с цел придобиване разбиране на демокрацията. Към ползите на проекта е и изучаването на чужди езици и култури, като способ за изграждане на европейско съзнание/гражданство. Работният език е испански.

Учениците трябва да придобият основни социални и технически умения. За тази цел, проектът разработва насоки за работа около три взаимосвързани направления: дигитална грамотност, образованието за демокрация и изучаването на чужди езици.

По проекта пътуват ученици и учители,  за да осъществят контакт и да работят заедно по създаването на късометражни филми и клипове на теми,  свързани с ежедневието и проблемите на младежта.  Екипната работа по създаването на тези клипове има много позитиви: работа в международен екип, работа с видео-технологии, комуникация с хора от други европейски култури и държави, изграждане на връзки с цел подобряване разбирането между културите и засилване на европейското ценностна система.

Тази е предпоследната (пета) международна среща. Предходните срещи се проведоха в Румъния, Полша, Испания и Унгария. Последната среща ще бъде в Норвегия, през юни месец т.г.

 Дата на публикацията: 14 Март 2016 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици