27Ноември2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Национална седмица на четенето. Училищна програма Водеща

Национална седмица на четенето. Училищна програма

СУЕЕ „СВЕТИ КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ”

НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО

10-14.10.2016г.

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА

Първи ден – понеделник, 10 октомври 2016 г.:

Откриване на Националната седмица на четенето

Популяризиране на училищната програма

Втори ден – вторник, 11 октомври 2016 г.:

Маратон на четенето

Четене на приказки от четвъртокласници на първокласници

Препоръчваме прочетена книга. Представяме любим герой

Учениците от VВ, Гпредставят чрез анкети своите любим книги

„С книга в парка”-учениците от VIIБ,В, Г,Д  четат на открито откъси от любими книги   

„Четенето-споделено”- учениците от XА,Б, В,Гчетат откъси от любими книги 

 „Нашата библиотека”

Инициативи за обогатяване на библиотеката на класовете от началния курс с книги, включени в Читателската щафета 5: Патилански приключения.

Среща в училищната библиотека- второкласници се срещат с госпожа Керчева, училищният библиотекар, и подреждат изложба с рисунки на любими герои от приказки

„Подари стих”- учениците от XI Б, В, Гподаряват на приятели и съученици свои любими стихотворения от съвременни поети

Трети ден – сряда, 12 октомври 2016 г.:

 Език свещен на моите деди“– състезания по български език

 Състезание в XII Д клас „По стъпките на изгубената грамотност”

 Българският език – „ту арфа звънлива, ту меч“( най-добър разказвач, най-добър   рецитатор)

130 години от рождението на Ран Босилек – учениците от началния курс се запознават с биографията и творчеството на Ран Босилек. Представяне на любими произведения       

„С баба приказки разказвам“– учениците от началния курс представят творби от българското народно творчество

Ученици отVII В, Г,Д участват в рецитал на творби от известни български поети

Четвърти ден – четвъртък, 13 октомври 2016 г.:

Работилница за творческо писане

Работилница за творческо писане – учениците от началния курс представят свои авторски текстове:

Мечо Пух празнува своя деветдесети рожден ден / Как Мечо Пух отпразнува своя деветдесети рожден ден

Представи си, че Пипи Дългото чорапче и Матилда се срещнат

Учениците от XIА ,Д четат свои авторски текстове

Пети ден – петък, 14 октомври 2016 г.:

Закриване на Националната седмица на четенето и представяне на реализираните дейности

 

НАЧАЛЕН КУРС: 

  1. клас

Мисия „Храбрият шивач“

Моят любим приказен герой – изложба

  1. клас

Представяне на книга, прочетена през лятото

Изложба – рисунки на любими герои от прочетени книжки

Посещение на училищната библиотека

  1. клас

„С баба приказки разказвам“ – Българско народно творчество

Българският език – „ту арфа звънлива, ту меч“ ( най-добър разказвач, най-добър рецитатор

Моят любим приказен герой – изложба

Размяна на детски книжки

  1. клас

Маратон на четенето – четене на приказки от четвъртокласници на първо-класници

„Нашата библиотека” – инициативи за обогатяване на библиотеката на класа с книги, включени в Читателската щафета 5: Патилански приключения. -  4г клас

„Език свещен на моите деди“ – състезания по български език           

130 години от рождението на Ран Босилек – запознаване с биографията и твор-чеството на Ран Босилек. Представяне на любими произведения - 4г клас

Работилница за творческо писане – ученици представят свои авторски текстове:

  • Мечо Пух празнува своя деветдесети рожден ден / Как Мечо Пух отпразнува своя деветдесети рожден ден – 4г клас
  • Представи си, че Пипи Дългото чорапче и Матилда се срещнат  - 4г клас


Дата на публикацията: 10 Октомври 2016 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици