04Декември2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
В СУ за европейски езици беше подписано Споразумение за сътрудничество в рамките на инициативата „Училища – партньори на бъдещето” (PASCH) Водеща

В СУ за европейски езици беше подписано Споразумение за сътрудничество в рамките на инициативата „Училища – партньори на бъдещето” (PASCH)

 

На 7 юни в СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" – гр. Русе се подписа официално Споразумение за сътрудничество между училището за европейски езици и Гьоте-институт, което ще се осъществява в рамките на инициативата "Училища: партньори на бъдещето" (PASCH).

За сключване на споразумението присъстваха Маркус Хаас – ръководител отдел „Култура и връзки с медиите“ в Посолството на Федерална република Германия в София, Забине Брахман Босе – ръководител на Езиков отдел в Гьоте-институт София и заместник директор, Анна Арсениева – главен експерт в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ към МОН, Любов Мавродиева – референт отдел „Сътрудничество в образованието“ в Гьоте институт. Сред официалните гости бяха и заместник-кметът по икономика, инвестиции и собственост Даниела Шилкова и секретарят на Община Русе Димитър Генков, Димитър Райнов – Началник на Регионално управление на образованието, Цветослав Димитров – Началник на отдел “Организационно-методическа дейност и контрол” в РУО, Биляна Симеонова – председател на Управителния съвет на училищното настоятелство, Луиза Попова – председател на Обществен съвет към СУЕЕ.

Инициативата „Училища – партньори на бъдещето“ (PASCH) ще даде възможност на учениците, изучаващи немски език в това училище, да посещават езикови курсове в Германия или в друга европейска страна, където ще могат да общуват с връстниците си на немски, да усъвършенстват своите знания по езика, както и да опознаят по-добре съвременна Германия, нейната култура и общество. Още това лято по трима ученици от 9 и 10 клас ще посетят такива курсове. Това ги мотивира, разбира се, да учат още по-старателно немски език. Сътрудничеството ще даде възможност и на преподавателите по немски език да повишават своята квалификация.

Това, че именно СУЕЕ е избрано от Гьоте-институт за партньорско училище, е голяма чест и признание за труда на учителите по немски език, както и за постиженията на техните ученици.

Директорът на училището г-жа Добромира Николова и хер Маркус Хаас – ръководител отдел „Култура и връзки с медиите“ в Посолството на Федерална република Германия в София откриха плакет, символизиращ присъединяването на СУЕЕ към мрежата PASCH.

За емоционален завършек на програмата, учениците бяха зарадвани с изпълненията на бийтбоксерите от Берлин Chlorophil и Mando.Дата на публикацията: 08 Юни 2017 Автор: Админ1

Галерия със снимки

 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици