27Ноември2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Тематична конференция „Учене, преподаване, обмен – училищно сътрудничество в Дунавския регион“ Водеща

Тематична конференция „Учене, преподаване, обмен – училищно сътрудничество в Дунавския регион“

 

На 22 и 23 юни 2017г. в гр. Виена, Австрия се проведе конференция на тема „Учене, преподаване, обмен – училищно сътрудничество в Дунавския регион“.

Конференцията бе част от дейност eTwinning на програма „Еразъм+“ и в нея взеха участие повече от четиридесет учители от различни европейски страни.

Един от основните аспекти на конференцията бе Стратегията на ЕС за развитие на Дунавския регион с приоритетна област  инвестиране в хора и умения и нейното отражение в дейност eTwinning с цел насърчаване на сътрудничеството в сферата на образованието .

eTwinning стартира през 2005 година в резултат на препоръка от Европейската комисия да бъде създаден инструмент, който да насърчи комуникацията по електронен път между училищата в Европа, както и да помогне учителите да развият своите ИКТ и езикови умения, като използват специално създадения за  това портал – http://www.etwinning.net.

eTwinning дава възможност всеки учител да се регистрира свободно в eTwinning портала и да започне да използва неговите педагогически и комуникационни ресурси. Чрез инструментите на портала учителите имат възможност  да работят по съвместни виртуални партньорства.

По време на конференцията представители на Националната Агенция на Австрия представиха програма „Еразъм+“ и дейност  eTwinning, а учителите усъвършенстваха своите умения за работа в платформата, представиха добри практики и поставиха началото на нови виртуални училищни проекти.

СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, гр. Русе работи по дейността от повече от пет години и вече има присъдени няколко Европейски и Национални знака за качество на проектите.

Госпожа Десислава Бойчева, старши учител по английски език в СУЕЕ, бе един от тримата български представители, участвали в конференцията.Дата на публикацията: 27 Юни 2017 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици