30Ноември2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Представление на училищното театрално студио за патронния празник на СУЕЕ Водеща

Представление на училищното театрално студио за патронния празник на СУЕЕ

 

В Камерна зала на Драматичен театър „Сава Огнянов” участниците в Театрално студио „Метафора” представиха спектакъла „Фаталната запетая”. На патронния празник публиката в салона преживя вълненията и конфликтите на учениците от един клас: отличничката Силвия не успява да се подготви за изпитване по математика и бяга от час. С това неизвинено отсъствие следва наказание.Сред отбелязаните в дневника отсъствия е и нейният номер – 19, но някой е написал запетая, разделяща двете цифри. Наказани ще бъдат номер първи и девети! Приятелство, сила, чест, подлост, гордост, справедливост, срам, достойнство, съвест – човешките категории, които изграждат една личност. Началото започва в клас.

 Дата на публикацията: 15 Май 2018 Автор: Админ1

Галерия със снимки

 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици