27Ноември2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Еразъм+ обединява три държави с идеи за извънкласните дейности в училище Водеща

Еразъм+ обединява три държави с идеи за извънкласните дейности в училище

 

СУ за европейски езици е партньор по проект „Повишаване на грамотността и изучаване на чужди езици в начален етап чрез развиване на знания, умения и компетентности в извънкласни дейности” на програма Еразъм+ с НПО „Доминиум” от Република Северна Македония и Градската библиотека в Риека, Хърватия. Проектът стартира през април и е с продължителност 18 месеца и предвид създалата се пандемична обстановка претърпя промени в изпълнение на дейностите. Проектът цели да се обменят творчески идеи и да се разработят учебни програми за реализация на извънкласни дейности в подкрепа на работата на учителите в урочната и извънкласната дейност. Предвиждат се обучителни семинари в Северна Македония с участието на учители от СУЕЕ и представители на Градската библиотека в Риека. През първия етап на проекта бяха разработени съвместна концепция и методология за провеждане на извънкласни форми в училище.

Проектът продължава с дейностите от втория етап.Дата на публикацията: 29 Септември 2020 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици