04Август2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
СУ за европейски езици – домакин на онлайн обучителен семинар по проект „ECALL: Повишаване на грамотността и изучаване на чужди езици в начален етап чрез развиване на знания, умения и компетентности в извънкласни дейности“ по програма „Еразъм+“ Водеща

СУ за европейски езици – домакин на онлайн обучителен семинар по проект „ECALL: Повишаване на грамотността и изучаване на чужди езици в начален етап чрез развиване на знания, умения и компетентности в извънкласни дейности“ по програма „Еразъм+“

На 07 и 08 юни 2021 г. 10 начални учители и учители по чужди езици от СУ за европейски езици проведоха онлайн уъркшоп на тема “Семинар за развиване на функционалната грамотност и езиковите компетенции“ като партньор по проект „ECALL: Повишаване на грамотността и изучаване на чужди езици в начален етап чрез развиване на знания, умения и компетентности в извънкласни дейности“ по програма Еразъм+, с координатор НПО Доминиум, Северна Македония и партньор Градска Библиотека Риека, Хърватия.

Първият ден на семинара премина в представяне на добри практики и дейности, които учителите прилагат за ограмотяване, усъвършенстване на функционалната грамотност и езиковите компетенции в широка палитра от извънкласни дейности. През втория ден на семинара учителите от Северна Македония участваха в различни дейности с цел запознаване с креативни онлайн инструменти за създаване на учебни материали, които учениците да използват по време на извънкласните дейности за обогатяване на знанията и уменията по роден и чужд език.

Онлайн срещата допринесе за обмен на опит и споделяне на добри практики между участниците от двете страни. Двата дни, прекарани заедно породиха идеи за бъдещата работа на учителите и желания за последващо партньорство.  Дата на публикацията: 19 Юни 2021 Автор: Админ1

Галерия със снимки

 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици