30Ноември2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Ученици и учители от СОУ за европейски езици посетиха паметника на светите братя Кирил и Методий в Моравия, Чехия

Група ученици и преподаватели от СОУ за европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ” посетиха паметника на светите братя Кирил и Методий в археологическия парк Микулчице, област Моравия. Вълнуващото събититие се случи по време на работна визита по проект „Европа, изобразена върху нашия чадър” по секторна програма  „Коменски” на програмата „Учене през целия живот” на Европейския съюз.
По време на посещението си в гр. Ходонин, Чехия от 08.10 до 12.10.2012 българските ученици и преподаватели разгледаха училището, срещнаха се с ръководството, с  чешки учители и ученици, посетиха кметството и регионалния културен център и научиха интересни факти от историята на града. Всяка от участващите в проекта 5 страни представи любимите на младите хора и практикувани в училище и свободното време спортове и игри, както и успехите си на летните Олимпийски игри през 2012. Колко много са научили учениците за всяка от партньорските страни пролича от организираната от домакините игра викторина.По време на цялата визита учениците от 7 и 8 клас имаха възможност да комуникират на английски език, както и да обогатят езиковите си познания с някои думи и изрази на чешки език.
Беше организирана и пътуваща изложба, на която бяха показани рисунки и различни, изработени от самите ученици произведения, представящи културата на всяка страна.

Всички бяха впечатлени от красотата на замъка Леднице, който по интересен начин съчетава готически, бароков и класически стил. Замъкът е част от световното културно наследство на Юнеско.

Най-вълнуващи със сигурност, обаче, бяха споделените моменти на радост по време на гостуването и всички нови приятелства.

www.umbrella.souee.org


Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация. 
 Дата на публикацията: 16 Октомври 2012 Автор: Админ1

Галерия със снимки

 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици