27Ноември2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Официална позиция

Във връзка с инцидент с ученици от СОУЕЕ и публикации в медиите ръководството и педагозите на училището порицават акта на саморазправа между свои възпитаници.

Саморазправата е непознаване на правилата за комуникация и социално поведение, незачитане на ролята на възрастните, неглижиране на служебните им функции и отказ да се разбере смисълът на основната им дейност – грижа за живота и здравето на подрастващите, възпитаване на морални ценности и формиране у съвременните млади хора на поведенчески модели, които да им позволят да се изградят като добри граждани.

Игнорирането на педагозите и ръководството на училището не е начин за справяне с генерирано от вербална агресия напрежение у учениците.
Споделянето на проблеми, произтичащи от лоши взаимоотношения, на живо и в социалните мрежи е възможност напрежението да бъде премахнато и конфликтът да се разреши.

Вербалната агресия е вид насилие, за което трябва да се говори открито.

Призоваваме своите възпитаници да споделят с родителите и учителите си информацията за такива случаи. Премълчаването, натрупването на обида, гняв и агресия, саморазправата не са цивилизован и адекватен начин да се реагира в подобни ситуации. Последиците от тях могат да бъдат непредсказуеми и необратими.

Призоваваме родителите на нашите ученици да контролират контактите на децата си в социалните мрежи и Скайп. При тревожни констатации и притеснения да установят връзка с училищните власти.

 

Нека споделяме мъдростите, изказани от велики хора:

"Който е готов да подаде ръка на другия, може да издържи и на най-големите предизвикателства.” – Нелсън Мандела
„Каквото се постига с насилие, може да се задържи само с насилие.” – Махатма Ганди


От училищното ръководствоДата на публикацията: 21 Януари 2013 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици