05Декември2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Програмата за обучение на ученици YES - 6 стипендии за 2013-2014

Източник:Американският съвет за международно образование.

Американският съвет за международно образование(American Councils for International EducationACIE) Обявява конкурс за участие в Програмата за обучение на ученици YES(Kennedy Lugar Youth Exchange and Study) за учебната 2014/2015година. Програмата се финансира изцяло от Правителството на САЩ.

Ще бъдат дадени 6 стипендии за едногодишно обучение в САЩ, които покриват всички разходи свързани с пътуването и участието в програмата. Учениците посещават държавни училища и живеят при подбрано американско семейство. 

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия: 

-  да са ученици в  9 или10 клас;

- да са родени между 1 януари 1997 – 15 юли 1999(кандидатите с увреждания да са родени между 1 март 1996 и 15 юли 1999

- да владеят  английски език;

- да имат много добърили отличенуспех;

- да са български граждани;

- да не са живели в САЩ за повече от 3 месеца през последните 5 години.

Конкурсът се провежда в 3 кръга: Iкръг– регистрация, последвана от кратък тест по английски език; ІІ кръг - есе (следобед, в деня на първи кръг или на следващия ден сутринта); ІІІ кръг -  стандартизиран тест по английски език, есе, интервю и среща с родителите и учениците за подготвяне на комплект документи за кандидатстване (около месец след IIкръг).

 Кандидатите могат да се явяват за Iкръг в един от следните тестови центъра:

София7 октомври, пл.”Славейков” № 4a, Столична библиотека, Американски център, от 9:00 - 10:30 – регистрацияс последващ тест.

Стара Загора10 октомври, ул. "Цар Иван Шишман" № 62, Езикова гимназия „Ромен Ролан”, от 9:00 - 10:30 – регистрация, с последващ тест.

Варна12 октомври, ул. „Подвис” № 29,  Първа езикова гимназия, от 9:00 - 10:30 – регистрация, с последващ тест. 

При регистрирането и тестирането кандидатите представят: 1/ ученическа карта; 2/ лична карта (или паспорт)3/ скорошна паспортна снимка (3 x4 см); 4/химикалка.

За допълнителна информация вижте http://americancouncilssee.org; http://ac-see.orgили пишете на електронен адрес sofia @americancouncilssee.org.Дата на публикацията: 25 Септември 2013 Автор: Админ1

Галерия със снимки

 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици