27Ноември2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Шесто издание на Международното състезание „Лингвистично кенгуру”

На 01 април /неделя/ в 11:00 ч. предстои провеждането на шестото издание на Международното състезание „Лингвистично кенгуру”.

От 2009 г. „Лингвистично кенгуру” се провежда в два кръга – училищен и национален:

- Училищен кръг – ще се проведе по училища на 1 април /неделя/ 2012 г. от 11:00 ч. Училищата, изявили желание да участват, самостоятелно организират и провеждат състезанието.
- Национален кръг - ще се проведе в гр. София на 9 юни /събота/ 2012 г. от 11.00 ч.

Състезанието се провежда на пет езика – английски, френски, немски, испански и руски и е за следните възрастови групи: 3-4 клас; 5-6 клас; 7-8 клас; 9-10 клас; 11-12 клас. (Масовото изучаване на френски и испански език започва след седми клас и затова състезанието по тези два езика е само в три възрастови групи, 7-8 клас, 9-10 клас, 11-12 клас).

Продължителността на състезанието е 75 минути.
Форматът е тест, който включва 40 задачи с пет избираеми отговора, от които само един е верният.

Повечето от въпросите имат занимателен характер. Откриването на верните отговори изисква лексикални и граматически знания съответно по английски, френски, немски, испански или руски език, както и знания за историята, културното и литературното наследство, традициите и бита, характерни съответно за Англия, Франция, Германия, Испания или Русия.

 
Състезанието няма за цел да проверява постиженията на учениците във връзка с изучавания от тях материал в училище. Забавният и игрови елемент в него е предназначен за обогатяване на общата култура на участниците, за развиване на логическо мислене и мотивира за бъдещи  по-задълбочени занимания.


До участие в националния кръг се допускат първите пет участници с най-висок резултат, постигнат за страната, по всеки език и във всяка възрастова група

Най-добре представилите се ще бъдат поканени на официална церемония по награждаване, на която ще бъдат връчени грамоти и предметни награди.
 Дата на публикацията: 30 Март 2012 Автор: Директор
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици