05Декември2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Информация за Националното външно оценяване 2015 Водеща

Информация за Националното външно оценяване 2015

На национално и на регионално равнище предстоят дейности, свързани с приема на ученици в държавни и в общински училища след завършен седми клас за учебната 2015/2016 година.

Учебно-изпитните програми по български език и литература и по математика са публикувани на електронната страница на Министерството на образованието и науката в рубрика "Общо образование".

Приемните изпити са писмени и ще се проведат:

-по български език и литература от 10:00 часа на 20 май 2015 г.
-по математика от 10:00 часа на 22 май 2015 г.

Седмокласниците се явяват на изпитите по български език и литература и по математика в училищата, в които се обучават, без да подават предварително заявления.

Продължителността на приемните изпити на националното външно оценяване (НВО) не включва времето за съобщаване на изпитния вариант и техническата подготовка за започване на приемния изпит, като за модула за национално външно оценяване е 60 минути, а за допълнителния модул е 90 минути. За ученици със специални образователни потребности продължителността на приемните  изпити се удължава с 40 минути.

Резултатите от приемните изпити се обявяват до 3 юни 2015 година. От 10 до 14 юни 2015 г. учениците получават служебна бележка с оценките от приемните изпити. От 16 до 19 юни 2015 г. се подават документи за участие в приема в училища гнезда, определени от началниците на регионалните инспекторати по образованието в страната.

До 25 юни 2015 г. се обявяват списъците с приетите ученици на първи етап от класирането.

Подробна информация по тази изпитна кампания може да се потърси от съответния регионален инспекторат по образованието, както и на електронната страница на Министерството на образованието и науката:

    Заповед № РД09-1361/29.08.2014 г.

за определяне на дати за провеждане на НВО в IV клас, в VII клас и в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2014/2015 година

    Заповед № РД09-1363/29.08.2014 г.

за определяне на график на дейностите съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2015/2016 година

Източник: www.teacher.bgДата на публикацията: 31 Март 2015 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици