01Април2023

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

На 28.03.2023 година в СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ” се проведе открита практика по биология и здравно образование на тема “Фотосинтеза – познавателни равнища в V, IX, XIи XIIклас.”

Събитието се осъществи в кабинета оборудван с финансиране по Модул 1 „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“ на НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ на МОН.

Гости на урока бяха: Милена Банева – старши експерт по природни науки и екология, д-р Петя Ангелова – преподавател във ВТУ „Ангел Кънчев”, учители от обединението по природни науки в СУЕЕ.

С участието на ученици от различни възрастови групи се демонстрираха умения за работа с микроскопи, комплект за фотосинтеза, изготвяне на презентации, анализ и обобщение на научна информация.

Участниците разкриха пред гостите уникалността на процеса фотосинтеза и значението му за живота на Земята и еволюцията на организмовия свят.

Публикувана в Новини

На 14 март – Денят на числото π или Международният ден на математиката в СУЕЕ се проведе открита практика в VIIIа клас по модела на организация на учебния процес „учене с устройство за всеки ученик“. Събитието беше организирано, за да се замислят младите хора върху значението на математиката в ежедневието ни, в науката, в природата, в човешката дейност и в изкуството.

Учениците използваха своите технологични умения и заедно с техните учители показаха как създават дигитални продукти и как използват Google инструментите и образователни приложения в часовете по математика, английски език, български език и литература, ИТ и музика.

По време на този нестандартен интегриран урок учениците се запознаха с историята на числото π, неговото значение и приложение в нашия живот.

По български език и литература разгледаха присъствието на числата в десетте божи заповеди.

По английски език се запознаха с историята на числото π с помощта на инструмента Edpuzzle и видео презентация изготвена от ученици от класа, обогатиха лексиката си в областта на математиката, представиха своите стихове в стил Pilish, представиха множество идиоми свързани с числа с помощта на Google презентация и елементи на игровизация.

По информационни технологии анализираха и илюстрираха колко пъти се срещат различните цифри в дробната част на числото π с помощта на Googlesheetsи колонни диаграми, aпо музика чуха как звучи то. Представянето завърши с музикална интерпретация на числото π на живо на ученик от класа.

На всички врати на стаите в училище учениците, които изучават разширена подготовка по математика в XIклас, залепиха изработени от тях плакати и стикери, посветени на числото π и празника.

Гости на събитието бяха представителите на РУО-Русе г-жа Валерия Лавчева – старши експерт по организация на средното образование, г-жа Анелия Ангелова – старши експерт по математика, г-жа Сюзан Ферхадова – старши експерт по чужд език и майчин език, учители по математика и други учебни предмети.

Публикувана в Новини

През 2022-23 – първата от поредица от три учебни години – целта на въведената иновация е да се установят правила за изпълнение и управление на проекта. Екип от 6 учители с една паралелка от VIII клас използват преносими компютри и дигитални учебни материали по 6 учебни предмети. Електронните устройства са предоставени от училището. Педагогическите специалисти преминаха поредица от обучения за сертифициране за работа с Googleинструменти, създаване на дигитално учебно съдържание, планиране на уроци с технологии. Ученици и родители участваха в анкета, в която изразиха мнението си за обучението по новия модел през първия учебен срок.

Резултати от анкета за ученици и от анкета за родители.

Публикувана в Новини
Страница 1 от 3