13Юни2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Полезно за родители

alt

 


Тютюнопушене и околна среда

Пушенето на наргиле – факти и рискове за здравето


Кампания пази детето в интернет. Превенция на онлайн тормоз и посегателство над деца в дигиталното пространство


Родителски срещи в СУ за европейски езици - извадка от правилника за дейността на училището


 

alt Лятото преди първи клас

Анализ на въпросника за насилието в училище - октомври 2015


Информация от Закона за семейни помощи за деца и Правилника за прилагането му

Трафикът на хора съществува – информирайте се!


Как да предпазим детето си от престъпление – Наръчник за родители


Анализ на данните от изследването за носителство на фактори на риска за здравето сред ученици на възраст 14-18 г
и
Анализ на данните от регионално проучване сред родители “Оценка на храненето на ученици от начален етап при целодневна форма на обучение"


Правила за действие при злонамерени анонимни телефонни съобщения в образователните институции


Реимунизация против туберкулоза на 7-годишни, 11-годишни и 17-годишни деца


"Не стреляйте по учителя" - статия от в. АзБуки, бр. 24, 13-19.06.2013

"Приемът на първокласници е по обективни критерии" - статия от в. АзБуки, бр. 24, 13-19.06.2013


Ръководството на СОУЕЕ напомня, че съгласно чл. 8 от Закона за закрила на детето /обн. ДВ. бр. 48 от 13.16.2000г, изм. ДВ. бр.15 от 15.02.2013г./ РОДИТЕЛИТЕ, НАСТОЙНИЦИТЕ, ПОПЕЧИТЕЛИТЕ ИЛИ ДРУГИ ЛИЦА, КОИТО ПОЛАГАТ ГРИЖИ ЗА ДЕТЕ СА ДЛЪЖНИ:

  • да го придружават на обществени места след 20,00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст;
  • да не оставят без надзор и грижа децата до 12-годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие;
  • да не допускат участието на деца в предавания по смисъла на Закона за радиото и телевизията, които са неблагоприятни или създават опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие.


alt


Материали за безопасен интернет


Правилник за прилагане на закона за семейни помощи за деца - извадка!


НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения - схема "Училищен плод"


Система за кариерно ориентиране в училищното образование

Център за професионално ориентиране - гр. Русе


alt

Обръщение към родителите на малките ученици

Безопасност на движението по пътищата


Какво трябва да направим, ако разберем, че детето ни има специални образователни потребности?


Софтуер за родителски контрол и защита на децата от опасностите в интернет
Анализ на данните от профилактичните прегледи за 2011 г. на деца и ученици от 1 до 18 години от Русенска област


Кибертормозът - брошура за родители


Да учим по европейски: Сборник статии за учители и родителиили какво можем да научим за приобщаването от британския опит


Анализи на анкети проведени през януари 2012 година