05Декември2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

СОУЕЕ обявява Патриотичен конкурс „И ний сме дали нещо на света“

Конкурсът е в две направления:

  • видни български физици
  • видни български химици

Участниците могат да опишат живота и дейността на нашите учени по различни начини - есе, постер, презентация.

Целта на този конкурс е да насочи вниманието към постиженията на българските учени, които са допринесли за издигане авторитета на България.

В него могат да участват ученици от 7 до 12 клас.

Срок за предаване на конкурсните материали 30.01.2016 г., на учителите Анка Билчева и Стефка Георгиева.

Специално жури ще излъчи победителите въз основа на връзката с темата на конкурса и оригиналността на произведението.

Най-добрите творби ще бъдат наградени.

За справки и запитвания: Анка Билчева, Стефка Георгиева.Дата на публикацията: 08 Декември 2015 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици