27Ноември2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Втори национален конкурс за литературно творчество, рисунка, мултимедийна презентация и видеоклип

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ТЪРГОВИЩЕ

ОБЯВЯВАТ

Втори национален конкурсза литературно творчество, рисунка, мултимедийна презентация и видеоклип„БЪЛГАРИЯ В КАРТИНИ И СЛОВО” 2016 ГОДИНА

В конкурса могат да участват ученици от цялата страна, от училища и извънучилищни звена.

І. ЦЕЛИ:  

- Да се предостави възможност на учениците да създават материали, чрез които да изразяват своето отношение към значими културни,  исторически  и природни забележителности и събития в България;   

- Да се провокира творческият потенциал, положителното мислене и родолюбивите нагласи на младите хора;

- Да се съдейства за подобряване уменията на учениците за популяризиране на обекти и събития от региона, където живеят. 

ІІ . РАЗДЕЛИ И ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:

 1. ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО 

За ученици от I до ХІІ клас, разпределени в следните три възрастови групи – ІIV  клас;  VVIII клас; IXXII    клас

Условия за участие:

 1. Всеки автор може да участва с най-много две творби в направлението.

2.  Няма ограничения за произведенията в жанрово отношение. Творбите в стихотворна и прозаична форма ще бъдат оценявани и класирани отделно. 

3. Творбите се изпращат по електронен път или на хартиен носител, придружени със следната информация:

 • трите имена на участника;
 • училище/ извънучилищно звено – школа, клуб и пр., клас и населено място;
 • телефон и e-mail за връзка;
 • име  на произведението;
 • име на ръководителя, ако има такъв.

4. Изпратените творби няма да бъдат връщани на участниците.           

Б. РИСУНКА

За ученици от I до ХІІ клас, разпределени в следните три възрастови групи – ІIV  клас;  VVIII клас; IXXII  клас.

 Условия за участие:

 1. Всеки автор може да участва с най-много две творби на свободна тема.
 2. Рисунките да са озаглавени и изпълнени с техника по избор – акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, туш и пр.
 3. Формат 35/50 см   

4. Всяка творба на гърба да съдържа следната информация:

 • трите имена на участника;
 • училище/ извънучилищно звено – школа, клуб и пр., клас и населено място;
 • телефон и e-mail за връзка;
 • име  на произведението;
 • име на ръководителя, ако има такъв.

 5. Изпратените творби няма да бъдат връщани на участниците. Най-добрите от тях ще бъдат включени в изложба и електронен сборник. 

В. МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ИЛИ  ВИДЕОКЛИП

            За ученици от VI до ХІІ клас, разпределени в следните две възрастови групи – VIVIII клас; IXXII    клас.  Участието е индивидуално или колективно до 3 /трима/ ученици. 

Условия за участие:

1. Мултимедийна презентация

 • Да бъдат до 20 (двадесет) слайда накомпютърна програма по избор, записана на CD или DVD.
 • Да бъдат естетически и технически оформени по тематичното направление на конкурса.
 • Ще се поощрява използването на авторски материали. 
 1. Видеоклип
 2. Времетраене – до 5 минути;
 3. Формат – по избор, но с добра резолюция;
 4. Носител – CD, DVD, CARD, FLASH. 

Видеоклипът или мултимедийната презентация да бъдат придружени с необходимата информация за автора в текстов файл:

 • трите имена на участника;
 • училище/ извънучилищно звено – школа, клуб и пр., клас и населено място;
 • телефон и e-mail за връзка;
 • име  на произведението;
 • име на ръководителя, ако има такъв.

4. Изпратените творби няма да бъдат връщани на участниците. Най-добрите от тях ще бъдат включени в електронен сборник.

Авторите могат да участват в направлението с до 2 (две) произведения. При създаване на идейните проекти да се използва лицензиран или свободно разпространяван софтуер. 

 ІІІ. СРОКОВЕ:

1.  Краен срок за получаване на конкурсните материали -  31 март 2016г. Важи датата на пощенското клеймо.

2. Обявяване на резултатите – до 24 април 2016 г. на сайта на ОДК – Търговище http://odk-targovishte.eu/. Всички наградени е необходимо да потвърдят присъствието си на награждаването.

3. Тържествено отчитане на резултатите от конкурса и награждаване на удостоените с призови  места  участници ще се извърши  на  11-12май 2016 година в гр. Търговище. Събитието ще бъде част от културната програма на  239-я Традиционен пролетен панаир в гр.Търговище.    

            От всяка възрастова група ще бъдат отличениI, IIи III място с грамоти, медали и предметни награди. Ще бъдат присъдени и три Специални награди на Журито /по раздели/, както и специални награди на Община Търговище, РИО – Търговище, Областна администрация – Търговище и др., поощрителни грамоти.           

Конкурсни материали, пристигнали след определения срок, няма да бъдат разгледани и журирани!

По електронна поща могат да бъдат изпращани само произведенията от направление „Литературно творчество” и „Мултимедийна презентация”!

Конкурсните творби не подлежат на връщане. Журито ще определи рисунки, с които ще бъде подредена изложба в Детска Арт Галерия към ОДК – Търговище. Организаторите си запазват правото да публикуват конкурсни творби, с цел популяризиране на конкурса, и да изготвят електронен сборник с част от тях.

При невъзможност за присъствие при награждаването, участниците могат да осигурят свой представител. Допуска се наградите да бъдат изпращани на получателя за негова сметка.

Адрес за изпращане на творбите:

7700 гр.Търговище, пл.”Стоян Мавродиев”, ПК 53;

Обединен детски комплекс – Търговище

За конкурса „България в картини и слово”

За контакт и информация:

0601/ 6 45 38; GSM: 0893377037; e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ;  http://odk-targovishte.eu/Дата на публикацията: 08 Февруари 2016 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици