04Декември2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Конкурс за ученическо есе на тема „Моят живот и нашето бъдеще”

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ,

КАТЕДРА „ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ”

Конкурс за ученическо есе на тема „Моят живот и нашето бъдеще”

Млади приятелю,

През тази година ти ще завършиш средното си образование. Искаш ли да следваш в престижните специалности „Философия” или „Политология”? Това е възможно, ако бъдеш отличéн в конкурса за ученическо есе на тема „Моят живот и нашето бъдеще”. Положителните резултати от конкурса ще се признават за успешно положен изпит.

Представи си, че след 30 години ти вече си успял човек, който е направил много добри неща за себе си и за обществото. Дай полет на фантазията си и разкажи за твоя живот през следващите 30 години – какво си пожелал да направиш от себе си, как си го постигнал, къде си сгрешил, с какви трудности си се сблъскал, как се е изменяло обществото през идните три десетилетия, какво си направил, за да станат хората около тебе по-добри и по-успешни, и т.н.

Твоят разказ не бива да надвишава 14 000 компютърни знаци. Изпрати го най-късно до 17 ч. на 10 април 2015 г. на следния електронен адрес Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . Необходимо е да посочиш трите имена, училището, в което учиш, домашен адрес и телефон за контакт. Есето ти ще бъде анонимизирано и след това ще бъде оценено от трима университетски преподаватели. Компетентното жури ще използва при класирането следните критерии: прогностични умения, съчетаване на богата фантазия и подходящи факти, нешаблонно мислене и добър стил,  наличие на теза и подкрепяща я аргументация, както и логическа структура на изложението. Наградените есета ще бъдат публикувани.

Ако бъдеш сред отличените в конкурса, ще получиш удостоверение от ЮЗУ „Неофит Рилски”, което ти дава правото да се запишеш в специалност „Философия” или специалност „Политология”.

Не пропускай добрата възможност. Участвай в конкурса.Дата на публикацията: 30 Март 2015 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици