27Ноември2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Девети международен конкурс за изкуства „Радост на брега”

 Заявки изтеглете от тук

ДАТИ  ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУСА:

12-14.06. 2015 - град Созопол

19-21.06.2015-град Ахелой- Международна  програма

 СТАТУТ 

ЦЕЛ: Изява на талантите в областта на музикалното, танцово, изобразително и сценично и литературно изкуство.

Право на участие имат всички  изпълнители: музиканти – инструменталисти и певци,  танцьори, артисти, поети и художници  от страната и чужбина.

Р Е Г Л А М Е Н Т

1. Общи условия.

1.1.Участниците се разделят на 5 /пет/възрастови групи:

 • I-ва група -до 7 годишна възраст
 • ІІ-ра група  -от 8 до 10 годишна възраст
 • ІІІ-та група   - от 11 до 13 годишна възраст
 • IV –та група- от 14 до 18 годишна възраст /VІІІ-Х ІІ клас/
 • V-та група-  над 18 годишна възраст

1.2. Ще се присъдят следните награди:

 •  грамота за всеки участник в конкурса
 • награда за най-малък изпълнител
 • диплом и статуетка  за І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място във всяка възрастова група и категория.
 • награда за ръководител с високи художествени постижения.
 • Приз „ Радост на брега“-присъжда се участник,  класиран на първо място в повече от три раздела.

1.3. Заявки за участие по образец ще се приемат до 30.05.2015г. наe-mail адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ,  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

За невярно подадена информация участниците се декласират.

1.4. Графикът за реда на явяване на участниците се изготвя от организационен щаб до

05 .06.2015.г

Забележка:Подалите заявка за участие след публикуване на графика в сайта на конкурса ще бъдат разпределени за явяване по преценка на организаторте.

Забележка:Рисунките, мултимедийни проекти и литературни творби   ще се приемат до 05.06.2015 на адрес град Созопол СОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ ул. „Каваците“№9А

1.5.Неявилите се в график губят право на участие.

1.6. Право на журито и организационния комитет е да определи кои наградени участници и с кои произведения от конкурсния репертоар да се представят на гала концерта.

1.7. Такса правоучастие- 15 лв. за индивидуален  изпълнител,10 лева за участник в група .

ЗАБЕЛЕЖКА:

За групи, театрални състави и школи за изобразително изкуство които са над 25 участника , таксата за участие е 8 лв. за участник.

Участниците явяващи се в различни раздели като индивидуални изпълнители заплащат една такса от 15 лева, същите не заплащат такса за участие в група.

1.7 За чуждестранни изпълнители 20 евро на изпълнител.

1.8 Банкова  сметка: СНЦ „РАДОСТ НА БРЕГА” BGN IBAN: BG08 PRCB 9230 1037 5650 18

BIC: PRCBBGSF-в лева

РАЗДЕЛ :МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО

2.1. Индивидуални изпълнители:

2.1.1.В конкурса могат да участват  всички изпълнители на класически,  народни  и поп  вокални произведения, класически и народни инструменти .

2.1.2 Класическо и  Народно пеене

Солистите певци участват с изпълнение на две  песни с общо времетраене до 8 мин. Участниците  от раздел народно пеене от трета и четвърта възрастова група задължително изпълняват една бавна песен.

2.1.3Народни инструменти- изпълняват се две пиеси, от трета възрастова група едната е бавна мелодия.

2.1.4 Класически инструменти-изпълняват се две произведения до 8 минути, едното от които е от български автор.

2.1.6. Поп пеене -Репертоарътна изпълнителите трябва да включва 2 песни, с продължителност не повече от 5 мин. всяка..Участниците задължително изписват в своята заявка двете имена на авторите на музиката и текста. Изпълненията са на живо, с музикален съпровод на живо или синбек. Плейбек и дублиране на солиста с вокал не се допуска.

2.2. Вокални групи за:

 •  забавни песни
 •  традиционен фолклор
 •   обработен фолклор

Участниците изпълняват две песни със съпровод по избор.

В заявката се посочва репертоара – заглавие на песента, автор на музиката, обработка, текст и аранжимент.

2.3.Хорове:

 • класически хорови състави
 • народни хорове и ансамбли

Участниците изпълняват две песни  със съпровод по избор.

 В заявката се посочва репертоара – заглавие на песента, автор на музиката, обработка, текст и аранжимент.

2.4.  Оркестри и камерни инструментални групи.

 • Броят на участниците в камерните групи до 9, а за оркестрите до 30 изпълнители.
 • Инструменталните групи от 1и 2 възрастова група  изпълняват две мелодии.
 • Оркестри изпълняват две самостоятелни пиеси –с времетраене до 8 минути.

2.5 Групи за традиционен фолклор-представяне на обичаи ,обреди, наричания, гатанки,ревю на национални костюми  и др. в рамките на 10 мин.

РАЗДЕЛ:ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

 3.1. Класически танци-изпълненията трябва да бъдат издържани в стилистиката на класическия танц.Изразните средства трябва да бъдат съобразени с възрастта на изпълнителите.

3.2  Народни танци –изпълнения на два танца от различни фолклорни области.

3.2.Характерен танци – изпълнения, носещи характера на битовите народни танци на различни националности спадат към жанровата категория.

3.3.Съвременен танци – изпълненията от тази категория могат да бъдат в стиловете: джаз танц, съвременен танц (греъм, релийз, контакт импровизация и др.), нео класика и др.Фрий-денс-изпълненията от тази жанрова категория трябва да са издържани в стилистиката на Hip-Hop танца и могат да включват следните стилове: Free dance, Locking & Popping, Krumping, Clowndancing и др.

Забележка:

 • Броят на участниците в камерните танцови групи - до 8, втанцовите състави  и ансамблите без ограничение.Камерните танци да бъдат с тематична  или сюжетна форма Камерните групи представят програма до 8 мин, танцовите състави до 15 мин.,а ансамблите до 20 минути.
 • В заявката за участие да се посочи името на танца, хореография, музика и времетраене.

РАЗДЕЛ: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Детска рисунка на тема “Морски вълшебства”

 4.1Жанров обхват:

 • живопис
 • графика
 • приложно-декоративни творби и проекти

Материали и техники: по избор

Формат на листа:

-А4или блок №4

-35на 50см.- без паспарту

Забележки:

Всяка творба да съдържа следната информация:

 • трите имена на автора
 • клас,възраст
 • училище,ръководител
 • опис на изпратените творби

КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА на тема „Морски свят”

РАЗДЕЛ :ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО:

5.1 Адаптирани театрални вариант или откъси или  да бъдат с времетраене  не-повече от 20 -25 минути.

Забележка: Право на журито да прекъсва участва участниците след просрочване на времето.

5.2Театър на модата –представяне в рамките на 20-25 минути.

РАЗДЕЛ :ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО , МУЛТИМЕДИЙНИ ПРОЕКТИ

6.1 Литературно творчество

 • Есе-Участието с есе е индивидуално.  Да бъде ясно и точно формулирана теза; удачно подбрани аргументи; личностна позиция; оригиналност и творчески подход  към темата; Разработките да се отнасят към тематичния кръг, допуска се творчески подход при формулировката на заглавието; обемът да не е повече от 2 листа формат А4.
 • Стихотворение и разказ-Учениците могат да участват с повече от една творба,на определената тема „Радост на брега ”

6.2 Мултимедийни проекти

 • Участието с мултимедийни проекти може да бъде индивидуално или в екип.Могат да бъдат разработвани на лицензиран или свободно разпространяем софтуер ,работещ под операционна система Windols. Няма ограничения в сложността и съдържанието ,в използвания формат и обем.Времетраене -10 мин.

     Забележки:

 • Конкурсът „ Радост на брега“  е включен в  Програмата  на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавните и общинските училища за 2015 година.

Четвърта група 14-18 години в раздел музикално изкуство: кавал, народно пеене, поп пеене

 • Конкурсът  за българските участници се провежда в град Созопол 12-14  юни 2015година.
 • Организаторите на конкурса „ Радост на брега“ не се ангажират с настаняване на участниците.
 • Неполучени награди се изпращат по пощата за сметка на участниците.
 • Участниците в Гала концерта ще бъдат публикувани в сайта на конкурса на 13 юни 2015 година до 23,00 часа.При невъзможност за участие в Гала концерта ръководителите следва да уведомят организаторите .
 • Информацията за  класирането на лауреатите от конкурса „ Радост на брега“ ще бъде публикувана в сайта на конкурса до 23,00 часа на 15 юни 2015г.

 ПРОГРАМА  НА КОНКУРСА „РАДОСТ НА БРЕГА „

В ГРАД СОЗОПОЛ-12-14 юни 2015 година

 12.06.2015

 10,00   - Официално откриване на конкурса- Амфитеатър град Созопол

10,30- Начало на конкурсната програма по раздели

 • Поп пеене
 • Вокални групи   и хорове
 • Класически инструменти
 • Танцово изкуство- класически балет , съвременни и характерни танци, фрий денс
 • Литературно творчество и изобразително изкуство и мултимедийни проекти- журиране на творбите

13.06.2015

9,00 часа – конференция на  журито  с  ръководителите  явилите се  участници от 12.06.2015-  място Конферентна зала – Читалище град Созопол 

10,00- Начало на конкурсната програма

 • Народно пеене- солисти
 • Народни инструменти
 • Танцови състави и ансамбли

14.06.2015

9,00 часа – конференция на  журито  с  ръководителите  явилите се  участници от 13.06.2015-  място Конферентна зала – Читалище град Созопол 

 9,00 часа – Театрално изкуство 

16,00 часа – Амфитеатър – Созопол

Награждаване  на лауреатите на Международният конкурс „ Радост на брега“-2015

Забележка: Организаторите на конкурса запазват правото си за променят програмата на конкурса, да заснемат и публикуват участниците.

МЕЖДУНАРОДНА ПРОГРАМА 19-21  юни 2015 година

 град АХЕЛОЙ ОБЩИНА ПОМОРИЕ

 19 юни 2015 година

18,00часа – Дефиле и  официално откриване

19,00 – Концерт

20 юни 2015 година

13,30 часа -Конкурсна програма по предварително установен график 

21юни 2015

13,30 часа - Конкурсна програма по предварително установен график 

18,30часа – Гала концерт и награждаване на лауреатите.

Забележка: Организаторите на конкурса запазват правото си за променят програмата на конкурса, да заснемат и публикуват участниците.Дата на публикацията: 04 Май 2015 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици