01Декември2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Резултати от областния кръг на Националната олимпиада по руски език за 2020-2021 уч. година - от V до VII клас

ПРОТОКОЛ № 1
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V ДО VII КЛАС
ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО РУСКИ ЕЗИК  2021 Г.
ОБЛАСТ РУСЕ

Имена на ученика

Клас

Училище

Населено място

Област

Общ брой точки

Мира Димитрова Меродийска

V

СУЕЕ "Свети Константин-Кирил Философ"

гр. Русе

Русе

59

Марина-Йоана Славева Аджиева

V

СУЕЕ "Свети Константин-Кирил Философ"

гр. Русе

Русе

58

Виктор Станимиров Стоянов

VI

СУЕЕ "Свети Константин-Кирил Философ"

гр. Русе

Русе

46

Максим Лъчезаров Димитров

VI

СУЕЕ "Свети Константин-Кирил Философ"

гр. Русе

Русе

45

Светослав Любенов Матев

VII

СУЕЕ "Свети Константин-Кирил Философ"

гр. Русе

Русе

50

Артьом Кандур

VII

СУЕЕ "Свети Константин-Кирил Философ"

гр. Русе

Русе

55

 Дата на публикацията: 24 Февруари 2021 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици