01Декември2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Протокол за резултатите на учениците от VІ клас от областния кръг на Олимпиадата по география и икономика 2021 година

Място Име, презиме, фамилия на ученика Училище Населено място Общ брой точки
1 Виктор Николаев Петров ОУ "Т. Кърджиев" Русе 186
2 Анета Миленова Димитрова СУПНЕ Русе 176
3 Димитрия Ивова Дончева ОУ "Ив. Вазов" Русе 175
4 Боян Пламенов Петров СУ "В. Левски" Русе 172
5 Селин Ферханова Фикретова СУ "В. Левски" Русе 169
6 Мая Любомирова Стоянова ОУ "Л. Каравелов" Русе 164
6 Румен Пенчев Петков СУПНЕ Русе 164
7 Белослава Пламенова Димова ОУ "Отец Паисий" Мартен 159
8 Вера Мартинова Дуковска ОУ "Л. Каравелов" Русе 153
8 Йоана Росенова Георгиева СУЕЕ Русе 153
9 Мартин Руменов Маринов СУЕЕ Русе 152
10 Николай Яворов Киров СУПНЕ Русе 151
11 Биляна Янкова Панчева ОУ "Н. Обретенов" Русе 144
12 Мирослава Ростислав Василева ОУ "Л. Каравелов" Русе 139
13 Яница Иванова Станчева ОУ "Л. Каравелов" Русе 133
14 Тея Христинова Христова ОУ "Ив. Вазов" Русе 106

 Дата на публикацията: 08 Март 2021 Автор: Админ1
 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици