01Април2023

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Протокол за резултатите от областния кръг на Националната олимпиада по френски език учебна 2022/2023 година от област Русе

Протокол

за резултатите от областния кръг на Националната олимпиада по френски езикучебна 2022/2023 годинаот област Русе

Име, презиме, фамилия на ученика Училище Област Населено място Клас Общ брой точки
1 Светломир Светославов Раднев СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" Русе Русе VІІІ 82,50
2 Десислав Ивелинов Николов СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" Русе Русе ХІ 89,00
3 Максим Огнянов Ангелов СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" Русе Русе ХІ 75,00

След арбитриране от Националната комисия Десислав Ивелинов Николов е допуснат до участие в националния кръг на олимпиадата по френски език.Дата на публикацията: 06 Март 2023 Автор: СУЕЕ