01Април2023

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Протокол за резултатите от областния кръг на Националната олимпиада по испански език учебна 2022/2023 годинаот област Русе

Протокол

за резултатите от областния кръгна Националната олимпиада по испански езикучебна 2022/2023 годинаот област Русе

Име, презиме, фамилия на ученика Училище Област Населено място Клас Общ брой точки
1 Синем Недимова Алиева СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" Русе Русе ІХ 67,00
2 Дария Даниелова Георгиева СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" Русе Русе ІХ 59,00
3 Преслава-Бианка Деанова Маринова СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" Русе Русе ІХ 58,00
4 Александра Христова Пенева СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" Русе Русе Х 95,00
5 Александра Ивайлова Моллова СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" Русе Русе ХІ 67,00
6 Лора Светославова Георгиева СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" Русе Русе ХІ 63,00
7 Александра Юлианова Пулин СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" Русе Русе ХІ 54,00
8 Кристиан Йорданов Христов СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" Русе Русе ХІІ 79,00
9 Бетрис Бисерова Александрова СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" Русе Русе ХІІ 70,00
10 Йоанна Йосифова Георгиева СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" Русе Русе ХІІ 63,00

След арбитриране от Националната комисия Александра Христова Пенева е допусната до участие в националния кръг на олимпиадата по испански език.Дата на публикацията: 06 Март 2023 Автор: СУЕЕ