22Октомври2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Учебници

Списък на учебниците за учебната 2021/2022 г. в СУ за европейски езици


Учебниците за учениците от първи до седми клас се получават безплатно от училището в началото на учебната година.

Препоръчително е преди закупуване учебниците по чужди езици да се изчакат указанията на учителите в началото на учебната година.


 

„Електронно четим учебник” е електронен продукт, чието съдържание е напълно идентично със съдържанието на одобрения учебник, създаден като печатно издание.

 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици