16Юли2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Учебници

Списък на учебниците за учебната 2023/2024 г. в СУ за европейски езици: VIII клас, IX клас, X клас, XI клас, XII клас


Учебниците за учениците от първи до седми клас се получават безплатно от училището в началото на учебната година.

Препоръчително е преди закупуване учебниците по чужди езици да се изчакат указанията на учителите в началото на учебната година.


 

„Електронно четим учебник” е електронен продукт, чието съдържание е напълно идентично със съдържанието на одобрения учебник, създаден като печатно издание.