01Декември2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Помагало за усвояване на знания, формиране на умения и компетентности за оценяване на учениците

Помагало за усвояване на знания, формиране на умения и компетентности за оценяване на учениците

 

 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици