22Май2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Обучение Място на провеждане Дата на провеждане Обучител Участник 5 минути БДП в Школо СУЕЕ 12.10.2022 Милен Иванов 101 Класната…

Прочети още...

№ Обучение Място на провежадане Дата на провеждане Обучител Участник 1 Позитивна училищна среда  гр. Флоренция, Италия 04.07.2022 - 15.07.2022…

Прочети още...

Тема на обучението Компетентностен подход в обучението по география и икономика Място на провеждане ОУ „От. Паисий“ – Русе Период…

Прочети още...

Тема на обучението „Учебна компания“ за изграждане на ключовата компетентност „Инициативност и предприемчивост“ в гимназиален етап на училищното образование Място…

Прочети още...

Тема на обучението Въвеждане на национална превантивна програма VIII-XIклас по националната стратегия за борба с наркотиците 2020-2024 г. Място на…

Прочети още...

Тема на обучението Кодиране на блоков език за програмиране – Scratch, Blocкly, Коду Място на провеждане Велико Търново Период на…

Прочети още...


Страница 1 от 2