29Юни2022

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Свободни места

СВОБОДНИ МЕСТА КЪМ 20.06.2022 г.

Заявления се приемат от 9.00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16.00 ч. в канцеларията на училището - стая 209.

Необходими документи при подаване на заявление – за ученици, завършили от II до IV клас: копие на удостоверение за завършен клас; за ученици, завършили от V до VI клас: копие на ученическа книжка или разпечатка от електронен дневник.

При кандидатстване в класове в гимназиален етап (от IX до XII клас) се представя учебен план от училището, в което се обучават.

Учебна 22/23 г. Вид паралелка Профил Брой места Чужд език Начин на изучаване
IIб непрофилирана - 1 НЕ -
непрофилирана - 5 I АЕ / ІІ НЕ -
непрофилирана - 5 I АЕ / ІІ ФЕ -
непрофилирана - 1 РЕ -
VIб непрофилирана - 2 АЕ -
VIд непрофилирана - 1 РЕ -
VIIв непрофилирана - 7 НЕ -
XIб профилирана чужди езици 1 НЕ интензивно

АЕ - английски език, НЕ - немски език; ИЕ - испански език, ФЕ - френски език, РЕ - руски език 

Условия и ред за заемане на свободни места в СУ за европейски езици