22Октомври2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Свободни места

СВОБОДНИ МЕСТА КЪМ 15.10.2021 г.
 

Заявления се приемат от 9.00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16.00 ч. в канцеларията на училището - стая 209.

Необходими документи при подаване на заявление – за ученици, завършили от II до IV клас: копие на удостоверение за завършен клас; за ученици, завършили от V до VI клас: копие на ученическа книжка или разпечатка от електронен дневник.

При кандидатстване в класове в гимназиален етап (от IX до XII клас) се представя учебен план от училището, в което се обучават.
 Учебна 2021/2022 Чужд език Брой свободни места
НЕ 2
НЕ 7
ФЕ 5
РЕ 1
НЕ 7
АЕ 1
НЕ 6
ФЕ 6
10б НЕ 1
12а АЕ 1
12б НЕ 1
12в ИЕ 1
12г РЕ 1
АЕ - английски език, НЕ - немски език; ИЕ - испански език, ФЕ - френски език, РЕ - руски език 

Условия и ред за заемане на свободни места в СУ за европейски езици

 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици