04Август2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Свободни места

СВОБОДНИ МЕСТА КЪМ 19.07.2021 г.
Информацията за свободни места на тази страница се актуализират, след приключването на всеки период за кандидатстване.
 

Заявления се приемат в периода от 19.07.2021 г. до 30.07.2021 г. от 9.00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16.30 ч. в канцеларията на училището - стая 209.

Необходими документи при подаване на заявление – за ученици, завършили от II до IV клас: копие на удостоверение за завършен клас; за ученици, завършили от V до VI клас: копие на ученическа книжка или разпечатка от електронен дневник.

При кандидатстване в класове в гимназиален етап (от IX до XII клас) се представя учебен план от училището, в което се обучават. 
 
Учебна 2021/2022 Чужд език Брой свободни места
ФЕ 1
НЕ 1
НЕ 8
ФЕ 5
РЕ 2
НЕ 7
НЕ 6
ФЕ 6
12а АЕ 1
12б НЕ 1
12в ИЕ 1
12г РЕ 1
 
АЕ - английски език, НЕ - немски език; ИЕ - испански език, ФЕ - френски език, РЕ - руски език 

Условия и ред за заемане на свободни места в СУ за европейски езици

 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици