24Юни2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Свободни места

СВОБОДНИ МЕСТА КЪМ 26.04.2021 г.
 
Заявления се приемат от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч.  до 15:00 ч. в канцеларията на училището - стая 209. Приетите ученици и родителите им ще бъдат уведомени от администрацията на училището персонално. 
 
Учебна 2020/2021  Чужд език Брой свободни места
АЕ 2
НЕ 1
АЕ 2
НЕ 7
ФЕ 7
РЕ 2
ФЕ 3
НЕ 6
РЕ 1
НЕ 6
ФЕ 6
НЕ 2
ФЕ 8
11а АЕ 1
11б НЕ 1
11г РЕ 1
12б НЕ 3
12в ИЕ 4
12г ФЕ 5
12д РЕ 2
 
АЕ - английски език, НЕ - немски език; ИЕ - испански език, ФЕ - френски език, РЕ - руски език 

Условия и ред за заемане на свободни места в СУ за европейски езици

 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици