04Декември2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Бюджет

alt


Отчет за изпълнение на бюджет 2021 (01.07.2021 г. до 30.09.2021 г.)

Отчет за изпълнение на бюджет 2021 (01.04.2021 г. до 30.06.2021 г.)

Отчет за изпълнение на бюджет 2021 (01.01.2021 г. до 31.03.2021 г.)

Бюджет на СУ за европейски езици с тримесечно разпределение за 2021 г.


Отчет за изпълнение на бюджет 2020 (01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.)

Отчет за изпълнение на бюджет 2020 (01.01.2020 г. до 30.09.2020 г.)

Отчет за изпълнение на бюджет 2020 (01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.)

Отчет за изпълнение на бюджет 2020 (01.01.2020 г. до 31.03.2020 г.)

Бюджет на СУ за европейски езици за 2020 г.


Отчет за изпълнение на бюджет 2019 (01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.)

Бюджет на СУ за европейски езици за 2019 г.


Отчет за изпълнение на бюджет 2018 (01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.)

Бюджет на СУ за европейски езици за 2018 г.


Отчет за изпълнение на бюджет 2017 (01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.)

Бюджет на СУ за европейски езици за 2017 г.


Отчет за изпълнение на бюджет 2016 (01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.)

Бюджет на СОУ за европейски езици за 2016 г.


Отчет за изпълнение на бюджет 2015 (01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.)

Бюджет на СОУ за европейски езици за 2015 г.


Отчет за изпълнение на бюджет 2014 (01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.)

Анализ на бюджет 2014

Бюджет на СОУ за европейски езици за 2014 г.

 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици