19Май2022

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Бюджет

alt


Годишен финансов отчет за 2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджет 2021 (01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.) 

Отчет за изпълнение на бюджет 2021 (01.01.2021 г. до 30.09.2021 г.)

Отчет за изпълнение на бюджет 2021 (01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.)

Отчет за изпълнение на бюджет 2021 (01.01.2021 г. до 31.03.2021 г.)

Бюджет на СУ за европейски езици с тримесечно разпределение за 2021 г.


Отчет за изпълнение на бюджет 2020 (01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.)

Бюджет на СУ за европейски езици за 2020 г.


Отчет за изпълнение на бюджет 2019 (01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.)

Бюджет на СУ за европейски езици за 2019 г.


Отчет за изпълнение на бюджет 2018 (01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.)

Бюджет на СУ за европейски езици за 2018 г.


Отчет за изпълнение на бюджет 2017 (01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.)

Бюджет на СУ за европейски езици за 2017 г.


Отчет за изпълнение на бюджет 2016 (01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.)

Бюджет на СОУ за европейски езици за 2016 г.


Отчет за изпълнение на бюджет 2015 (01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.)

Бюджет на СОУ за европейски езици за 2015 г.


Отчет за изпълнение на бюджет 2014 (01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.)

Анализ на бюджет 2014

Бюджет на СОУ за европейски езици за 2014 г.