22Октомври2021

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Обществен съвет - Документи

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата


Mандат 2019 – 2022 година


Mандат 2016 – 2019 година

 

 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици