22Май2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Проектът „Позитивна училищна среда с иновативни учители и мотивирани ученици“ е по програма Еразъм+ , КА 1. Проектът започва през…

Прочети още...

СУ за европейски езици е партньор по проект „Повишаване на грамотността и изучаване на чужди езици в начален етап чрез…

Прочети още...

Проектът „CLIL Threads and trends in the Solar System Labyrinth“ e многостранно партньорство по програма Еразъм+, КД 2, в който…

Прочети още...

От юни 2018 г. Средно училище за европейски езици работи по проект „Да посрещнем бъдещето“, финансиран по програма „Еразъм+“, Ключова…

Прочети още...

Партньори на СУ за европейски езици в многостранното партньорство “Новите гласове на Европа” по програма Еразъм+, КД 2, което стартира…

Прочети още...

"Опознай малцинствата в Европа" е многостранно партньорство по  програма ЕРАЗЪМ+ с ръководители от българска страна Елица Кюлян и Илианка Димитрова…

Прочети още...


Страница 1 от 3