22Май2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

На 11.04.2024 г. в СУЕЕ се проведе открит интегриран урок по модела 1:1 на тема “Въздействието на театралното изкуство: древногръцкият подход”. Г-жа Албена Андреева, г-жа Севдалина Георгиева и г-жа Даниела Граматикова заедно с учениците от VIIIа клас разсъждаваха кои са механизмите за въздействие на театралното изкуство в Древна Гърция. С помощта на знанията си по музика, математика и литература учениците откриха как древните гърци са съчетали в хармонично единство мястото, музиката и словото, за да внушат своите най-важни светогледни идеи чрез театъра. С помощта на приложението GeoGebra осмокласниците намериха кое е най-подходящото място в училищния двор за построяването на амфитеатър. На таблица в Google Docs бяха съпоставени древногръцките музикални инструменти и съвременните им съответствия, а чрез приложението Mentimeter учениците посочиха кой в съвременността ни изпълнява функцията на древногръцкия хор като изразител на общественото мнение.

Публикувана в Новини
Вторник, 26 Септември 2023 17:44

Европейски ден на езиците в СУЕЕ

На 26 септември отбелязваме Европейския ден на езиците. За нас в СУ за европейски езици това е традиционен празник.

Всички ученици с техните учители в часовете по чужди езици се включиха в различни дейности. 

Учениците от IVв клас, изучаващи френски език, направиха речник, в който записаха на различни езици думите „здравей” и „благодаря”. Освен изписването на тези думи на много езици, те слушаха и повтаряха по няколко пъти тяхното произношение. Беше много забавно и малко трудно, особено при писането на японските йероглифи и гръцките букви и при повтарянето на някои произношения.

Учениците от IIIг и IVг, изучаващи руски език, споделиха свои рисунки и говориха на темата „Аз съм в този голям свят“.

В час по английски език учениците от IIIа клас отбелязаха Деня на европейските езици, като изработиха табло с националните флагове на държавите, чиито езици се изучават в нашето училище.Всички бяха активни и много се забавляваха.

Учениците от Vд клас отбелязаха Европейски ден на езиците, рецитирайки стихове на различни езици. В класната стая прозвучаха произведения на български, руски, английски, украински, арменски, испански и португалски език.

Деца от VIа, VIб и VIIд се включиха с усмивка и с радост споделиха празника като написаха стихотворения, нарисуваха картини, изработиха презентации по свой собствен избор. 

Учениците от VIIIа клас проучиха интересни факти за всяка една от страните в Европейския съюз. Всеки от тях представи пред съучениците си една от страните, като постави акцент върху нейния език и културни забележителности. 

По случай Европейския ден на езиците VIIIв клас направиха представяне на различни езици, представиха накратко историята на германските, романските и славянските езици и се запознаха с интересни факти от културата на френско говорящите държави. 

Беше поставено началото на проект “Wings and Wheels”, който се осъществява  по дейност eTwinning. Осмокласниците ще работят съвместно с ученици от Германия, Белгия, Италия, Испания и Португалия, а работният език ще бъде английски. 

IXа клас създадоха кратки видеа с любими изрази на български и английски език, в които обясняват значението им и играха онлайн игра "Кой е езикът?", в която познаваха на какъв език  се говори в различни диалози. 

Учениците от IXв и XII клас, изучаващи руски като трети чужд език, взеха участие в онлайн играта "Открий богатството на европейските езици"!

Учениците от XII клас,изучаващи английски, немски, френски, испански като първи чужд език, в час по руски език споделиха на съответния език интересни факти за културата, обичаите и кухнята на държавите,като направиха превод на български език за съучениците си.

Учениците от VIIIа, IXб и IXв се запознаха с интересни факти и характеристики на езиците, използвани в Европа като представиха информация от книжката “Езиково пътуване” през Европа и се научиха да поздравяват и броят до десет на различни езици. Запознаха се с необичайни езикови особености. Участваха и в онлайн играта: “Открий богатството на европейските езици”.

Единадесетокласниците и дванадесетокласниците, които изучават английски като първи чужд език, обсъдиха най-красивите думи в английския език и четоха приказката "Себелюбивият великан" на Оскар Уайлд.

XIIв клас, които изучават испански и английски език, се запознаха с непознати факти за езиците и се състезаваха в игра в Kahoot, за да докажат кой наистина ги е запомнил май-добре. 

Запознайте се и Вие с някои от творбите на учениците и ще имате възможността да бъдете част от нашия празник, който всички заедно празнуваме - Европейският ден на езиците.

Публикувана в Новини
На 27.06.23 г. учениците от VIIIа клас с изучаване на английски и 8в клас с изучаване на френски език участваха в интердисциплинарен урок и споделиха своята работа по eTwinning  проектите “Училище без граници” и “#Планета Бъдеще”.
Проектът “Училище без граници” обединява партньори от 5 държави - България, Испания, Италия, Португалия и Турция. Учениците от 5-те държави са съученици и приятели в едно училище без граници. Някои от предметите, които изучават, са задължителни, но други са по избор и от учениците зависи да ги изберат и/или планират така, че училището да е желано и харесвано. Учениците създават училището на своите мечти и споделят добри практики за класната стая.
Целта на проекта “Планета Бъдеще” е да накара младите хора да се замислят за бъдещето на нашата планета и нейните граждани. Работи се върху целите за устойчиво развитие в сътрудничество с европейски колеги от Франция и Испания и се обсъждат някои действия за постигането им.
По време на съвместния урок учениците демонстрираха уменията, които са развили, и продуктите, които са създали - електронни книги, дигитални игри, презентации, видеа и др. Част от представянето на продуктите бе на английски и френски език. Осмокласниците показаха своя напредък в области като културно многообразие, технологии, креативност и критично мислене. 
В края на часа учениците провериха своите знания за дейност eTwinning и програма Еразъм+ чрез онлайн куиз, а най-активните получиха награди.
Публикувана в Новини
Страница 1 от 4