22Май2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
Директор: Презентация Доклад-анализ Среден успех за цялото училище Среден успех по класове Среден успех по паралелки   Методически обединения: Начално…

Прочети още...

Директор: Презентация Доклад-анализ Среден успех за цялото училище Среден успех по класове Среден успех по паралелки   Методически обединения: Начално…

Прочети още...

Директор: Доклад Среден успех за цялото училище Среден успех по класове Среден успех по паралелки   Методически обединения: Начално образование…

Прочети още...

Директор: Доклад Среден успех по класове, паралелки и учебни предмети. Информация за отсъствия - учебна 2018/2019 година Статистически данни за…

Прочети още...

Директор: Доклад Среден успех по класове, паралелки и учебни предмети. Информация за отсъствия - учебна 2017/2018 година 10 години Държавни…

Прочети още...

Среден успех по класове, паралелки и учебни предмети - учебна 2016/2017 година Информация за отсъствия - учебна 2016/2017 година Методически обединения: Начално…

Прочети още...


Страница 1 от 2