08Юни2023

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Дейности на ученическия съвет

План
за дейностите на Ученическия съвет в СОУЕЕ през учебната 2015/2016година
(Възможно е планът да претърпи промени и корекции през учебната година)

 

Октомври

Дата

Мероприятие

Отговорници

19.10.2015

Избор на Управителен съвет:

УС

 

до края на месеца

 

-Срещи с педагогическия съветник и директорана СОУЕЕ;

-промени в Устава на УС(ако са необходими);

-изготвяне на план за дейностите през учебната 2015/2016г.;

-създаване на имейл адрес на УС(предаване на паролата на следващият УпС)

Управителен съвет през учебната 2015/2016г.

до края на месеца

 

 

Създаване на facebook страница

Зам. председател

до края на месеца

 

Създаване на екипи:

-екип за информационната дейност(отговаря за таблото)

- екип за работа по проекти(отговаря за организация на събития)

- екип за връзки с обществеността(общува с различни организации и медии);

 и разпределяне на членовете на УС в тях

Председател

 

Ноември

Дата

Мероприятие

Отговорници

Седм. 2-6
08.11.2015

Европейски ден на здравословното хранене(табло)

Зам. председател
+ екип

06.11.2016

Шествие до руското консулство и изказване на съболезнования за жертвите от самолетната катострофа

Ръководител проекти, Зам. председател

 

20.11.2015

Шествие по случай деня за жертви от пътни катастрофи

Ученически съвет

 

 

Декември

Дата

Мероприятие

Отговорници

01.12.2015

Антиспин кампания по повод Международния ден за борба срещу СПИН

Управител съвет, съдействие от БЧК

През месеца

Организиране на дарителска кампания за деца в неравностойно положение към „Каритас”

 

 Ученически съвет

23.12.2015

Коледни дейности

Управителен съвет

 

Януари

Дата

Мероприятие

Отговорници

 

11.01.2016

 

Общо събрание на председателите на УС от всички училища с цел обмяна на опит и разрешаване на сегашните проблеми на ученическия съвет като организация

Управителен съвет

25.01.2016

Подготовка за МД за борба с рака: Информационна кампания(табло, презентации по класовете)

Екипи

 

 

Февруари

Дата

Мероприятие

Отговорници

Седм. 1-5
04.02.2016

Отбелязване на международнияден за борба с рака

Екипи

Седм.8-12 (кутия)
15.02.2016

Отбелязване на празника „Свети Валентин”

Управителен съвет

19.02.2016

Отбелязване на годишнинатаот смъртта на Васил Левски

Зам. председател + екип

 

Март

Дата

Мероприятие

Отговорници

14-18 подг. 22.03.2016

Отбелязване на световния ден на водата(табло)

Екип+клас

 

Април

Дата

Мероприятие

Отговорници

22.04.2016

Засаждане на дървета за Деня на Земята; почистване на училището

Управителен съвет и ученици на СОУЕЕ

 

Благотворителен пролетен балс цел събиране на средства в подкрепа на проекта „Филантропия”(конкурс Мис и Мистър)

Управителен съвет

 

 

Май

Дата

Мероприятие

Отговорници

09.05.2016

Денна ученическото самоуправление

Управителен съвет

Седм.23-27(подг.)

31.05.2016

Отбелязване на световния ден без тютюнев дим(табло, презентация)

Зам. председател+екип

 

Юни

Дата

Мероприятие

Отговорници

Седм.20-24

 

26.06.2016(27)

Отбелязване на Международен ден за борба срещу наркоманиите(информационна кампания: табло, презентации)

Управителен съвет + организация