16Юли2024

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Младши посланици на ЕП и участници  в проекта „Камино Европа“ от СУЕЕ се включиха в кампанията „Заедно за ЕС"

Учениците от XIб клас, които са младши посланици на ЕП и участници в проекта „Камино Европа“ от СУЕЕ, се включиха в кампанията на „Заедно за ЕС" с презентация и плакати за насърчаване на гражданската ангажираност и участие в изборите за Европейски парламент. Създадоха текстовете и дизайна на материалите, като в хода на работа самите те обогатиха знанията си и аргументираха мненията си по теми, свързани с ценностите, целите и политиките на Европейския съюз.

Дейността е финална и за участниците в проекта „Камино Европа“, които от февруари до юни реализираха инициативи и се включиха във всички етапи на кампанията в рамките на проекта.

Публикувана в Новини

На 9 май отбелязваме Деня на Европа и Деня на дейност eTwinning (част от европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+”). По този повод учениците от VIIIа клас проведоха тематичен урок по английски език. Тяхната съученичка Илияна Илиева влезе в ролята на учител, като представи интересни факти от историята на Европейския съюз по забавен и ангажиращ начин.

Илияна беше подготвила и интерактивна Blooket игра, която позволи на учениците да приложат знанията си на практика и да проверят какво са научили. Урокът не само затвърди уменията на учениците по английски език, но също така подчерта важността на сътрудничеството и работата в екип - основни ценности на програмата eTwinning.

В допълнение към урока, учениците показаха своята креативност и знания по английски език, като създадоха презентации и постери, представящи информация за Белгия, Германия, Португалия, България и Испания. Тези презентации ще бъдат споделени с партньорите им по проекта “Wings and Wheels”, еTwinning проект, който свързва учениците от петте страни, като насърчава разбирателството и културния обмен между участниците и акцентира на теми като устойчив туризъм, екология и културно многообразие. 

Като цяло урокът беше успешен пример за това как Денят на Европа и Денят на дейност eTwinning могат да бъдат отпразнувани заедно, вдъхновявайки младите хора да станат активни граждани на един все по-свързан свят. 

Публикувана в Новини

Приключи двудневното посещение по програма Еразъм+ с цел обмяна на опит (job shadowing) на група учители по испански език от престижния испански лицей "Мигел де Сервантес" в Букурещ, водена от директора на училището г-жа Камелия Ръдулеску. Гостите посетиха интересна открита практика на Красимир Манджуков на тема "Живот в чужбина" в VIII клас, на която участваха родители на ученици родени в Испания,  испански студент по програма Еразъм към РУ и испанската ни учителка Кристина Гарсия. Госпожа Боряна Тотева, заедно с ученици от XIб клас демонстрираха как интегрират дейности по проект на eTwinning в избираемите часове по испански език. Гостите от Румъния и учениците разиграха интригуваща онлайн игра, свързана с проблемите на хората принудени да мигрират.

Учителите по испански език от двете страни обсъдиха общи проблеми, обмениха опит и потвърдиха отново желанието си за ползотворно сътрудничество, което тече вече втора година.

Публикувана в Новини
Страница 1 от 16